Skip to main content

​Salut-satsningen i Västerbotten har bevisad effekt

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 08:30 CET

Förebyggande insatser för blivande föräldrar och barn ger hälsovinster för både barn och mödrar och kan minska kostnaderna i hälso- och sjukvården. Det visar resultaten från den senaste studien av landstingets Salut-satsning publicerad i en internationell tidskrift.

Forskare från Uppsala respektive Umeå universitet har jämfört Västerbottens Salut-satsning med ordinarie hälso-och sjukvårdsinsatser för blivande mödrar och barn upp till två års ålder innan Salut spreds till alla hälsocentraler. Studien baseras på registerdata för mödrar och barn i Västerbotten samt kostnadsberäkningar för Salut-satsningen och rutinmässig hälso- och sjukvård.

Resultaten visar att Salut är effektiv och ger hälsovinster för mödrar och barn. Gravida som deltagit har behövt mindre vård och deras barn har ett högre värde på Apgarskalan (skalan används efter förlossningen för att snabbt bedöma hälsotillståndet hos ett nyfött barn, ju högre värde desto bättre).

Minskar kostnaderna för hälso- och sjukvård
Jämfört med de totala kostnaderna under graviditet, förlossning och barnets första dagar (cirka 60 000 kronor) är kostnaden för Saluts hälsofrämjande och förebyggande insatser låg (2 679 kronor per barn) och kan minska hälso- och sjukvårdskostnaderna på längre sikt.

– Vi har under alla år fått frågan vad Salut-satsningen har för effekt och tidigare har vi inte kunnat uttala oss om det, men med den här studien kan vi göra det. Salut har bevisad effekt och ger positiva resultat vilket känns glädjande, säger Eva Eurenius, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Fortsatta studier för en bättre folkhälsa
Syftet med Salut är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under uppväxten, med början redan under graviditeten. Syftet är även att utveckla metoder för att kunna studera och följa upp hälsan och levnadsvanorna hos barn och ungdomar.

Forskargruppen fortsätter att följa de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen i förhållande till de folkhälsopolitiska målen: maximera folkhälsan, få nytta för pengarna och minska ojämlikheter i hälsa.

Ger tillbaka till verksamheten
Genom Salut-satsningen stärks befintliga insatser i hälso- och sjukvården och nya utvecklas för olika åldersgrupper. Allt för att förebygga ohälsa och främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

– Resultaten blir vårt sätt att ge tillbaka till verksamheten och stärka dem att fortsätta på den inslagna vägen med Salut och dess hälsofrämjande och förebyggande arbete för föräldrar och barn, säger Eva Eurenius.

Resultaten från studien presenterades för verksamheten under landstingets Salutdagar. Salutdagarna är en utbildningsdag för dem som arbetar inom barnhälsovård, på familjecentral, folktandvård, mödrahälsovård och öppen förskola.

Mer information
Eva Eurenius, forskare vid enheten Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och hälsoutvecklare vid Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.
eva.eurenius@vll.se
070-680 59 64

____________________________________________________________

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47, 090 785 72 32

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum