Skip to main content

​Sex miljoner till god och nära vård i glesbygd

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 15:44 CEST

Region Västerbotten får tillsammans med regionerna i Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen sex miljoner kronor under 2019 för att utveckla en god och nära vård i gles- och landsbygdsområden.

– Vi har speciellt goda förutsättningar för att lyckas i södra Lappland. Dels genom att vi är ett lagom stort område men främst genom vår långa erfarenhet av att utveckla lösningar för att överbrygga avstånd och skapa trygghet och delaktighet i kontakten med våra patienter, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvård Lycksele och södra Lappland.

Sverige står inför betydande demografiska utmaningar. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka kraftigt och utvecklingen är särskilt tydlig i glesbygd.

För att hälso- och sjukvården ska kunna göra den omställning som krävs har regeringen beslutat att Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland får dela på sex miljoner kronor under 2019.

– Vår pågående omställning av hälso- och sjukvården till en god och nära vård i kombination med regionens goda erfarenheter av samarbete med länets kommuner ger goda förutsättningar för att ta ytterligare ett steg i att utveckla vården i länets glest befolkade områden. En annan viktig faktor är att länet har ett väl utbyggt bredbandsnät, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

De statliga medlen ska gå till att skapa ett antal modellområden där man gemensamt mellan regioner och kommuner, inklusive privata aktörer och civilsamhället, testar arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Regionerna ska även utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling, samt utifrån relevant data bygga hjälpmedel i form av exempelvis simulerings- och optimeringsverktyg som gör det möjligt att följa upp arbetet med modellområdena.

Regeringen planerar att avsätta ytterligare medel till Norra sjukvårdsregionen för åren 2020–2021.

Mer information

Peter Berggren
Områdeschef för närsjukvård Lycksele och södra Lappland
070-347 34 20

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken