Skip to main content

Skellefteå AIK:s Jocke Lindström ökar uppmärksamheten kring klamydia

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 14:14 CET

I samarbete med Skellefteå AIK görs nu, p.g.a den ökade trenden av klamydiasmittade, en riktad informationsinsats för att öka kondomanvändningen bland ungdomar i Skellefteå. Jocke Lindström i Skellefteå AIK ställer upp som affischnamn i annonser och övrigt informationsmaterial.

 - Skellefteå AIK:s spelare är förebilder för många unga. För en hockeyspelare är det en självklarhet att skydda sig och vi vill med kampanjen ge en känsla hos ungdomarna att dom också är värda att skydda. Genom samarbetet med Skellefteå AIK hoppas vi öka uppmärksamheten kring kampanjen, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Informationsinsatsen i Skellefteå är ett led för att vända den ökade trenden av klamydiasmittade. Under 2011 ökade antal fall av klamydia i Västerbotten till 908. Det är en ökning med 62 fall jämfört med 2010. Den tydligaste ökningstrenden ses i Skellefteå som på två år ökat sin andel av länets klamydiafall från ca 10 procent till 25 procent.

 - De flesta fallen ses i åldersgruppen 17-24 år och när det gäller Skellefteå så ser vi också att den största ökningen finns hos unga män. Ökad kondomanvändning är den viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen, säger Stephan Stenmark.

Informationsinsatserna kommer att bestå av annonser och affischer med budskapet att vid hockey och sex skyddar man sig och att kondom skyddar mot klamydia och hiv. Dessutom kommer Stephan Stenmark vid några tillfällen att finnas på plats i Skellefteå Kraft Arena, på gymnasieskolor och i den centrala gallerian Citykompaniet för att dela ut kondomer och informera om klamydiainfektion, hur den sprids och vad man kan göra för att undvika smitta.

På webbplatsen klamydia.se kan man beställa ett gratis hemtest för klamydia och kolla sitt svar på nätet.

På webbplatsen www.gratiskondomer.nu finns information om sexuellt överförbara sjukdomar och möjlighet att vara med i utlottning av kondomer.

Information lämnas av:

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-969 51 40