Skip to main content

Stor kunskap kring tuberkulos i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 09:36 CET

Anna Kauppi och Mariana Åhfeldt på infektionskliniken i Umeå är kontaktsjuksköterskor för tuberkulos. En viktig uppgift är att hjälpa patienten fullfölja den tuffa behandlingen. Här ses de med Andreas Winroth, överläkare vid infektionskliniken.

I Västerbotten finns en av landets modernaste tuberkulos-enheter, Tuberkuloscentrum Norr. En resurs för hela norra sjukvårdsregionen. På lördag arrangeras internationella Tuberkulosdagen då världshälsoorganisationen, WHO, vill lägga fokus på den ofta dödliga infektionen.

Sedan starten för tre år sedan har Tuberkuloscentrum Norr, TB-C Norr, blivit en av landets mest effektiva tuberkulosenheter. Detta genom att vara ett nav för hela norra sjukvårdsregionen.

– Det är verkligen en framgångssaga. Patienter genomgår ofta en tuff behandling som pågår i minst sex månader. Att avbryta medicineringen under behandlingen kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten och smittspridning. Det är också den största orsaken till multiresistent tuberkulos. Men vi har inte tappat någon patient och har inga fall av smittspridning, säger Andreas Winroth, överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus och en av initiativtagarna till TB-C Norr.

TB-C Norr är ett samarbete mellan de kliniker i länet som utreder och behandlar tuberkulos. Det handlar om infektionskliniken, Barn- och ungdomscentrum, medicinklinikerna i Lycksele och Skellefteå och laboratoriet för tuberkulos vid klinisk mikrobiologi. Enheten har också ett nära samarbete med hälsocentraler och sjukstugor i länet.

Det finns ett brett spektrum av forskning kring tuberkulos på Umeå universitet. I flera fall i samarbete med forskare från länder där sjukdomen har en förödande inverkan på sjukvårdssystemen. TB-C Norr, som internationellt heter TB Center Arctic, arbetar tillsammans med universitetet i flera projekt. Bland annat med studier kring den stigmatisering som finns kring sjukdomen och hur det påverkar den drabbade och personens omgivning samt test av markörer för bättre diagnostik som ska förbättra behandlingsmetoder.

– Nästa steg för TB-C Norr är att vi ska växa som plattform för klinisk forskning och utveckling inom tuberkulos. Alla förutsättningar finns med en redan stark forskning på universitetet, ett välfungerande tuberkuloslabb och att vi nu är en del i TBnet som är ett europeiskt nätverk för klinisk forskning kring tuberkulos, säger Andreas Winroth.

Tar 1,7 miljoner liv per år

Tuberkulos är den infektion som tar flest liv globalt sett. Varje år drabbas tio miljoner människor runt om i världen av tuberkulos, av dem dör 1,7 miljoner. Det är främst barn och unga upp till 30 år som drabbas. Sjukdomen har en förödande effekt på de familjer som drabbas, men också på samhällsnivå.

– Vi i Sverige och Västerbotten är lindrigt drabbade. Vi tar hand om våra egna patienter, men vi kan också bidra till att stoppa sjukdomens spridning genom att vi har resurser till forskning som inte finns i andra länder. Innovationer, nya läkemedel och nya behandlingsmetoder kommer att behövas för att vi ska nå målet, säger Andreas Winroth.

I Västerbotten är antalet drabbade få men fallen har ökat det sista decenniet.

– De senaste tre åren har drygt 70 fall av aktiv tuberkulos behandlats. Sedan har även mer än 250 patienter med latent tuberkulos fått behandling för att minska risken att insjukna, säger Andreas Winroth.


Tuberkulosdagen

Under lördagen uppmärksammas WHO:s turberkolosdag, World TB day, runt om i världen. Årets tema är "Sökes- ledare för en tuberkulosfri värld". Den riktar sig till alla från politiker, till ledare i civilsamhälle och näringsliv och till vårdpersonal. Målet är att kraftsamla kring WHO:s strategi för att stoppa epidemin till år 2030. Under lördagen kommer de stora ljustavlorna vid ingångarna på Väven att vara röda och informera om dagen.

– Det är en global utmaning där vi i Västerbotten har möjlighet att bidra till att vi når målet, säger Andreas Winroth.


För information
Andreas Winroth, överläkare Infektionskliniken, Västerbottens läns landsting, 070-731 72 84, andreas.winroth@vll.se

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-224 46 31

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum