Skip to main content

Suicidprevention i Storuman utvärderas

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 13:15 CET

Under två dagar, 5–6 februari, kommer Region Västerbottens, Polismyndighetens och Storumans kommuns omfattade samarbetet för att förebygga suicid att granskas med hjälp av scenarioövningar. Det är första gången en sådan utvärderingen görs i glesbygd.

Säker suicidprevention är ett av försäkringsbolaget Löfs säkerhetsprojekt som de driver tillsammans med yrkesföreningar. Målet är att öka patientsäkerheten. Den externa granskningen i Storuman innebär att sju granskare och två skådespelare finns i Storuman under två dagar. Den första dagen spelas två scenarier upp där hälso- och sjukvården, kommunen och polisen agerar med sina resurser och under den andra dagen intervjuas personalen och samlas sedan för en gemensam summering.

Fortsatt utveckling

– Det är mycket värdefullt för oss som under lång tid jobbat tillsammans för att utveckla suicidpreventionen. Vi kommer att följa upp resultaten och se vad vi kan förbättra. På så sätt kan vi stärka det samarbete vi utvecklat i hälso- och sjukvården och med våra samarbetspartners inom polisen och kommunen, säger Carina Gustafsson, hälsoutvecklare och kontaktperson i samarbetsprojektet.

Hon hoppas att de kan hitta förbättringsområden inom områden som rutiner, kommunikation, organisation samt kompetens och utbildning.

Den gemensamma satsningen från Region Västerbotten, polisen och Storumans kommun har bland annat resulterat i att man informerar gemensamt, utbildar sig tillsammans, främjar goda livsvillkor för mindre gynnande grupper och arbetar för att minska alkoholkonsumtion.

Mer information

Carina Gustafsson, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, 072-220 90 09

Lena Sjöquist-Andersson, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, 070-399 74 81

Presskontakt

Annelie Hägglund
​Kommunikationsstaben
​Region Västerbotten
anneli.hagglund@regionvasterbotten.se
​076-842 70 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken