Skip to main content

Sverige tar täten för skonsam strålbehandling

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 09:58 CET

I ett stort nationellt samarbete som ska göra cancerbehandling mer effektiv och skonsam är det Norrlands universitetssjukhus i Umeå som visar vägen. Här har man länge hävdat att framtidens strålbehandling bygger på magnetresonansteknik, MR.

Samarbetet omfattar hela Sveriges befolkning, alla svenska universitetssjukhus och sex utvalda företag.

Med det hoppas Sverige kunna ta täten i Europa. Möjligheterna att behandla patienter med cancer kommer att öka och målet är en behandling som är anpassad efter individen men inte skadlig i övrigt.

Bäst potential med MR

MR, magnetisk resonanstomografi, är egentligen en diagnosmetod. Denna icke strålande teknik har, menar man, bäst potential att avgränsa tumören, beskriva dess egenskaper och spridning jämfört med andra metoder.

Eftersom MR inte är nog anpassad till dagens strålbehandling krävs det nya metoder, programvaror och teknik för att säkra kvaliteten och dra nytta av all bildinformation.

Men att göra grundforskning till rutin i vården kräver en nationell kraftsamling – annars tar det för lång tid, menar Mikael Karlsson, professor i radiofysik vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, och en av initiativtagarna.

Slutmålet skonsam strålning går via innovativ strålterapi och en testmiljö i världsklass.

– Hela Sverige måste gå i takt och vi är för små att driva utvecklingen själva. Vi behöver samordning, studier och många patienter. Så att kunna samla hela landet och nära tio miljoner invånare i samma projekt är skoj, säger Mikael Karlsson.

Ett 50-tal forskare från hela landet deltar i fem olika arbetspaket med Umeå som koordinator. Fynden från deras studier ska testas vidare genom att man vartefter förfinar MR-tekniken och utvecklar metoder och komponenter som saknas.

Ledningsfunktionen är geografiskt spridd från Umeå till Lund med brett engagemang från såväl större företag som universitetssjukhus.

För mer information:

Mikael Karlsson, professor i radiofysik, 090-785 24 59, 070-647 48 86

Tufve Nyholm, docent i medicinsk bildanalys, 090-785 84 32

 

Vänliga hälsningar,

Anja Hansen
Kommunikationsstaben