Skip to main content

Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2018 13:40 CET

6 november kraftsamlar vi för att tillsammans skapa en stärkande och skyddande tobaksfri miljö för barn och unga. Under utbildningsdagen på Folkets hus i Umeå delar vi med oss av tobaksfakta, nytt material och metodik för att inspirera politiker och andra beslutsfattare, skolpersonal, fritidsledare och kommunala drogsamordnare.

Sedan 90-talet har successivt alltfler miljöer blivit rökfria. Majoriteten av Sveriges kommuner har infört rök- eller tobaksfri arbetstid och en landsomfattande process pågår för ett Rökfritt Sverige 2025. Det arbetet måsteockså gälla barns och ungas miljöer.

För att förebygga ungdomars tobaksbruk är det viktigt att se till att den miljö där de vistas är tobaksfri. Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri miljö är beroende av vuxenvärldens insikter och ansvarstagande. För att lyckas behövs en mix av lagstiftning, lokala policybeslut och samverkan mellan skola och vårdnadshavare, tillgång till tobaksavvänjning och evidensbaserade metoder samt program för att förebygga tobaksbruk.

–Samhället har kommit långt sedan 90-talet med tobaksfria miljöer, men det finns mycket mer vi kan göra för att se till att också barnens miljöer är tobaksfria, säger Maria Nilsson, docent vid Epidemiologi och Folkhälsa, Umeå universitet.

Tobaksanvändning i skolmiljön är allvarlig eftersom den ”smittar” i ungdomsgrupper. Enligt tobakslagen från 1993 får ingen röka på skolområdet, varken barn och unga, skolpersonal eller andra vuxna. Tobakslagen är en skyddslag och motivet bakom lagstiftningen är att skydda barnen mot rökning för att färre ungdomar ska bli tobaksbrukare.

– Vi vill växla upp det förebyggande arbetet och se till att våra ungdomar förblir tobaksfria genom sin uppväxt, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare Västerbottens läns landsting.

Utbildningsdagen leds av Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare med länsansvar för tobaksprevention i Västerbottens läns landsting i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten. Dagen är finansierad av Folkhälsomyndigheten. Som föreläsare deltar också Maria Nilsson från Umeå universitet, Margareta Pantzar från Psykologer mot Tobak, Natalie Carrion artist och influencer samt Ulf Söderström tandvårdsstrateg, Folktandvården Västerbotten.


Mer information:

Ywonne Wiklund, 070-648 73 15, ywonne.wiklund@vll.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med vänliga hälsningar

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum