Skip to main content

Unik databas om folkhälsa i Västerbotten visas

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 14:04 CEST

Pressvisning den 11 juni klockan 10.00 i Vilhelminarummet, landstingshuset i Umeå (Köksvägen 11).

Välkommen till demonstrationen av en interaktiv databas där viktiga resultat från en av världens mest omfattande befolkningsstudier, Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), blir tillgängliga för alla intresserade.

Du får möjlighet att följa hur folkhälsan i länet utvecklats från början av 1990-talet fram till 2014 med parametrar som BMI, kolesterolhalt, blodtryck, självskattad hälsa, alkoholvanor, tobaksvanor, frukt- och grönsaksätande, motion med mera.

Den stora mängden data ger dig tillsammans med den interaktiva tekniken en unik möjlighet att följa utvecklingen på gruppnivå och samtidigt kombinera parametrar både med varandra och med bakgrundsfaktorer som ålder, utbildningsnivå, kön och bostadsort.

En guidad tur i databasen
Margareta Norberg, medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar samt Göran Lönnberg, statistiker vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, guidar i databasen. Du får bland annat möjlighet att se hur millennieskiftet påverkade deltagarnas mående och hur BMI-kurvan 1990–2014 ser ut om man jämför män och kvinnor.

 – Det är viktigt att alla som deltar i undersökningarna också får ta del av resultaten. Förhoppningsvis bidrar det till att göra folkhälsofrågor intressanta och angelägna, säger Margareta Norberg.

Medverkar gör också Harriet Hedlund, ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen.

Västerbottens hälsoundersökningar erbjuder genom ett långsiktigt program förebyggande insatser till hela den medelålders befolkningen, inte enbart till högriskindividerna.

– Det är viktigt eftersom majoriteten av förtida sjukdoms- och dödsfall inträffar i den stora gruppen som har bara låg eller måttligt ökad risk, säger Margareta Norberg.

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70