Skip to main content

Utvärderingen av vårdsommaren är klar

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2019 14:02 CEST

Ledningen för verksamheter inom sjukhusvård och primärvård har svarat på en utvärderande enkät om sommaren. Sammanställningen visar att vissa enheter har haft en hög belastning under sommaren och samtidigt brist på personal vilket påverkat arbetsmiljön negativt. På ett övergripande plan framträder samtidigt bilden att arbetsmiljön under sommaren varit övervägande god och att samarbetet mellan verksamheter, vårdgivare samt kommunerna fungerat mycket bra.

– Sommaren är en känslig period ur verksamhetssynpunkt och många faktorer kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö negativt och i förlängningen vårdens kvalitet. Trots att den övergripande bilden visar att arbetsmiljön under sommaren varit övervägande god och att planeringen av verksamheten fungerat bra, så är det viktigt att ta de negativa signalerna med stort allvar. På vissa enheter har belastningen på medarbetarna varit väldigt hög och det är inte hållbart. Resultaten från rapporten och de förbättringsförslag som verksamheterna lämnat tar vi nu med oss inför nästa års sommarplanering, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Som ytterst ansvarig för verksamheten är det verksamhetschefer som varit mottagare för enkäten men inför inlämnande av svar har en bredare dialog förts i verksamheternas ledningsgrupper. En rekommendation har även varit att föra dialog med och inhämta synpunkter från representanter i den lokala samverkansgruppen.

Syftet med utvärderingen är att presentera en övergripande bild av hur sommaren sett ut i Region Västerbottens verksamheter samt bidra till att förbättra regionens planeringsprocess inför kommande sommarperioder.

Rapporten ”Verksamhetens utvärdering av sommaren 2019” finns som relaterat material längre ned på sidan.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken