Skip to main content

​Västerbotten Experience kvalitetssäkrar hållbar turism

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 08:10 CEST

På bild: Patrick Edin, Forsknäckarna, med diplomeringen Västerbotten Experience

Den nya diplomeringen Västerbotten Experience ska bidra till ökad hållbarhet inom Västerbottens besöksnäring och möjliggöra samverkan mellan företag och destinationer. Hittills har 30 företag uppfyllt kriterierna och diplomerats. Region Västerbotten Turism ligger bakom Västerbotten Experience, och målet är att länet ska bli en förebild för hållbar turism utifrån internationella kvalitetskriterier.

– Företagen är motorn till en levande besöksnäring i Västerbotten. Genom projektet fungerar vi som katalysator och hjälp till företagen i deras hållbarhetsarbete. Vi kan dels peka på sådant som de redan idag gör bra men också komma med råd och tips på hur de kan bli bättre, säger Janne Wiktorsson, projektledare Västerbotten Experience. Vi kan också bistå med inspiration till ökad samverkan och att gemensamt paketera och sälja produkter samt stöd i företagens utvecklingsarbete i form av kompetens.

Västerbotten Experience bygger på att lokala turismföretag samverkar. Något som ökar möjligheterna till fler gäster, bättre lönsamhet och större konkurrenskraft. Diplomeringen handlar om hållbara, kvalitetssäkrade natur- och kulturupplevelser av internationell standard. Västerbotten Experience gör det lättare att hitta och ta del av det bästa i Västerbotten.

FN-initierad kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen görs genom FN-initierade metoder för hållbar utveckling, Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ett verktyg som går igenom begreppet hållbarhet på flera olika nivåer; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De företag som uppfyller kriterierna för märkningen ska fungera som förebilder, både på nationell och internationell nivå, avseende miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande, samt värna och vårda natur och kultur. Hittills har 30 företag i länet kvalitetssäkrats och diplomerats med Västerbotten Experience.

– Att samverka stärker oss alla, vi kan ta fram bättre produkter och vi får lättare att nå ut med dessa på marknaden. Vi pushar varandra framåt i att utveckla våra företag, och det bästa är att det är så mycket roligare när man arbeta tillsammans! Säger Patrick Edin, Forsknäckarna. Vi vill göra minsta möjliga avtryck på den natur som vi befinner oss i och använder oss av i vår verksamhet. Vi har den till låns och skall lämna över den till kommande generationer. Dessutom mår vår verksamhet så mycket bättre om vi har ett hållbarhetstänk i alla delarna, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Läs mer om Västerbotten Experience
http://www.visitvasterbotten.se/sv/upplevelser/vasterbotten-experience-1/

För mer information

Janne Wiktorsson
Projektledare Västerbotten Experience
070-594 57 57, janne.wiktorsson@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken