Skip to main content

Västerbotten kraftsamlar kring ledutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 10:00 CET

Den 7 november i Lycksele träffas tjänstepersoner, intressenter, föreningar, organisationer, grupper och individer som utvecklar och förvaltar leder. Under dagen kommer Region Dalarna, som har kommit en bit på vägen när det gäller ledutveckling, att dela med sig av sina erfarenheter. 

Träffen är en fortsättning av arbetet kring samverkan om leder i Västerbotten och målet är att ta fram konkreta åtgärder för fortsatt samverkan.

Ledutvecklingsstrategi för Västerbotten 2019-2022

Region Västerbotten Turism har tillsammans med Länsstyrelsen och destinationer i Västerbotten, tagit fram en ledutvecklingsstrategi. Med hållbarhet och samverkan i fokus, skall ledutvecklingsstrategin bidra till att öka Västerbottens attraktionskraft för de som bor, verkar och besöker länet.

Varför leder?

Intresset för naturturism i form av t ex vandring och cykling ökar i Västerbotten. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och ökad sysselsättning i hela länet för lokala företag och destinationer. En positiv effekt är också att vandring ger bättre folkhälsa. Att vistas i naturen är en kraftkälla.

Hållbarhet är huvudfokus för att ledutvecklingen i Västerbotten skall lyckas. För att fler naturturismföretag ska kunna utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade och trygga leder. Med det kommer också utmaningar i form av exempelvis huvudmannaskap, markägaravtal, och kvalitetssäkring.

För mer information

Andrew Sutherland
Turismstrateg, Region Västerbotten
070-570 57 35
andrew.sutherland@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken