Skip to main content

​Västerbotten vill fördjupa samarbetet med Skottland trots Brexit

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 12:56 CEST

På bild: Tomas Mörtsell (C), Åsa Ågren Wikström (M), Erik Bergkvist (S)

Region Västerbotten träffade representanter från Highlands and Islands, skotska regeringen och skotska parlamentet i Edinburgh 17-19 juni, för att diskutera och säkerställa fortsatta möjligheter till samarbete även under EU:s nästa programperiod 2021-2027, detta oavsett om Storbritannien lämnar Europeiska unionen eller inte.

– Vi är optimistiska och tror att vi ska kunna hitta sätt att samarbeta även i framtiden, säger Erik Bergkvist (S) regionråd Region Västerbotten och nyvald Europaparlamentariker. Det kan hända att det blir svårare och krångligare, men viljan finns och då brukar det kunna lösa sig, fortsätter Bergkvist.

Ett flertal aktörer i Västerbotten deltar i olika projekt finansierat av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (NPA), ofta tillsammans med partners i norra Skottland, vars förutsättningar och utmaningar för regional utveckling påminner mycket om Västerbottens, med stora avstånd, svår tillgänglighet och åldrande befolkning.

Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman är ett bra exempel som genom åren deltagit i en rad olika projekt tillsammans med aktörer från norra Skottland.

– Att få jobba med skottarna har varit oerhört värdefullt. Förutom själva kompetensen kring digitala lösningar, så är de väldigt professionella och enkla att ha och göra med, säger Tomas Mörtsell (C) viceordförande i beredningen för regional utveckling, samt kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

Skottlands stöd för EU är starkt och en övervägande majoritet i Skottland röstade för att stanna. EU:s strukturfonder har precis som i norra Sverige varit betydelsefulla verktyg för den regionala utvecklingen i Skottland. Men nu tvingas man förbereda sig på en så kallad hård Brexit, vilket bland annat hotar möjligheterna att kunna fortsätta jobba tillsammans med andra runt Nordsjön och Arktis.

– Skottland har väldigt mycket gemensamt med Norden och vi skulle gärna vilja knyta oss närmare inom fler områden, oavsett vad som nu händer, säger Frank Strang, direktör med ansvar för Europeiska relationer vid skotska regeringskansliet.

Skottlands regering har utåtriktat fokus och håller bland annat på att utveckla en arktisk strategi, i likhet med flera andra länder och regioner runtom EU och Arktis, inklusive Region Västerbotten.

Intresset för Arktis har under de senaste åren vuxit sig starkt i och med klimatförändringar och ökade geopolitiska spänningar, men också på grund av nya möjligheter till ekonomisk utveckling.

– Det verkar finnas en bred samsyn på att göra våra samhällen attraktiva. Människor måste kunna bo, leva, verka och utvecklas i och kring områden med arktiska förutsättningar. Jag hoppas vi kan hjälpas åt och sprida det budskapet, säger Åsa Ågren Wikström (M) viceordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Tidsfristen för Storbritanniens ordnade utträde från EU är satt till 31 oktober 2019. De nuvarande EU-programmen löper ut 31 december 2020. Om, och hur Skottland kommer att kunna medverka i nästa programperiod 2021-2027 återstår att se. 

För mer information

John Kostet
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-461 00 77, john.kostet@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken