Skip to main content

Opinionsbildande teater resulterade i en prestigefylld utmärkelse i USA

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:32 CEST

Den opinionsbildande teaterpjäsen Sömnig i Stockholm som visades den 22:a november 2012 på Playhouse teater i Stockholm har nu belönats av den prestigefulla organisationen PRSA (Public Relation Society of America) genom en andra plats med utmärkelsen Silver Anvil of Excellence. Med denna kampanj, bestående av en opinionsbildande teater och efterföljande paneldebatt om sömnapnoikers situation, kunde Dahlheim & Sjöqvist i samarbete med ResMed Sweden AB lyfta upp sömnapné inom sjukvården, politiker såväl som hos allmänheten. 

Public Relations mest prestigefyllda utmärkelse är PRSA’s Silver Anvil Award som delas ut varje år av PRSA. I dess 60-åriga historia har mer än 1000 organisationer erkänts som arbetat med kampanjer med en begränsad budget men som har mycket hög kvalitet, kreativitet och idérikedom vilket återspeglas i kraven för utmärkelsen. Det finns 16 olika kategorier med olika underkategoriet där Sömnig i Stockholm kvalificerade sig under Health Care. Om juryn inte anser att kraven och kvalitéen är uppnådd delas ingen utmärkelse ut. Endast en Silver Anvil award kan beviljas i varje underkategori men upp till två andra bidrag kan tilldelas en hedersam andra plats genom utmärkelsen Silver Anvil of Excellence.

Sömnig i Stockholm har tilldelats Silver Anvil of Excellence för sin goda planering, forskning och genomförande som ledde till att sömnapné uppmärksammades både i media, genom de samarbetspartner i projektet och hos politiker, specialister & beslutsfattare som deltog på premiären. Att sätta upp en teaterpjäs om hur sjukdomen drabbar i vardagen och rentav kan utsätta både den sjuke och omgivningen för livsfara är ett nytt sätt att belysa sjukdomen sömnapné. Teatern visades även live på hemsidan http://traffpunktsomn.se för att göra den mer tillgänglig för alla intresserade.

”Att sprida kunskap om sömnapné och arbeta för bättre behandling är en utmaning för alla”, säger Helena Lundhammar, marknadschef på ResMed Sweden AB. Av den anledningen satte den här teaterpjäsen strålkastarljuset på sömnapné där sjukdomen dramatiserades och man fick ta del av vad en person med obeandlad sömnapné kan råka ut för. Efter föreställningen samlades en expertpanel på scenen för att diskutera frågor som rör sjukdomen sömnapné, bland annat vad som händer med de drabbade, varför inte fler blir diagnostierad, hur den kan uppmärksammas mer inom sjukvården och av politikerna samt vad man kan göra för att förbättra situationen.

Sömnapné är en dold folksjukdom med svåra konsekvenser

De flesta tänker på sömnapné som en manlig sjukdom men sömnapné är en folksjukdom som många lever med utan att veta om det. Det innebär att många  människor inte har en aning om att det är sömnapné som kan ligga bakom den försämrade livskvalitet de upplever när sömnen störs varje natt.

Sömnapnoikerna drabbas av andningsuppehåll när de sover, upp till flera hundra gånger varje natt. Det medför att syremättnaden i blodet sjunker, stresshormoner frisätts och blodtrycket pendlar upp och ner under natten. Det ruinerar den vila sömnen ska ge och är farlig för kroppen.

Många känner till sömnapné, men inte dess faror. Sömnapné ökar påtagligt risken för högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och depression. Den dåliga sömnkvaliteten medför stor trötthet på dagarna. Den sjuke har svårt att göra sig själv rättvisa på jobbet, får ofta minnesproblem och försämrad livskvalitet. Sömnapné ökar risken för olyckor – på arbetsplatsen och i trafiken. Att vara trött och köra bil kan motsvara rattonykterhet och är en vanlig bakomliggande orsak till olyckor. Den sjuke kan alltså utsätta både sig själv och andra för livsfara.

Det finns idag inga mediciner som kan bota sömnapné. Men det finns hjälpmedel. Med en så kallad CPAP kan patienten behandla sig själv. Behandlingen innebär att man sover med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna och patienten får den syremängd som behövs.

”Hjälpmedel för sömnapnoiker borde omfattas av högkostnadsskyddet”, säger Helena Lundhammar, marknadschef på ResMed Sweden AB. ”Då skulle fler patienter kunna leva och arbeta normalt, på ett sätt de inte kan idag. Behandlingen är billig för sjukvården men drabbar den enskildes ekonomi då den på många ställen i landet inte subventioneras”.

För mer information om Sömnig i Stockholm, besök hemsidan: http://traffpunktsomn.se

Eller kontakta:

Helena Lundhammar
Marknadschef
ResMed Sweden AB

Telefon; 070-225 74 44
e-post; helena.lundhammar@resmed.se


Om ResMed
ResMed är en ledande utvecklare, tillverkare och distributör av medicinsk utrustning för behandling, diagnosticering och kontroll av sömnrelaterade andningsstörningar och andra andningsrelaterade sjukdomar. Vi fokuserar hängivet på att utveckla innovativa produkter för att förbättra livet för dem som lider av dessa sjukdomar, samt att öka kunskapen hos patienter och sjukvårdspersonal om de potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser som obehandlad sömnrelaterad andningsproblematik kan innebära. För mer information om ResMed se www.resmed.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy