Skip to main content

ResMeds myAir™ förbättrar avsevärt daglig användning och följsamhet till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) hos patienter med sömnapné

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 12:49 CET

STOCHKOLM, Sverige, den 12 januari 2017/PRNewswire/ -- 

En ny studie bekräftar att följsamheten förbättras om patienter involveras i digital självmonitorering av sin behandling via myAir

Ny europeisk forskning från PwC visar att patienter med sömnapné som använder ResMeds myAir har högre följsamhet till sin behandlning med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) än patienter som inte använder myAir. myAir är ResMeds digitala online-supportprogram som gör att patienter kan följa sin egen behandling och få individualiserade råd som stödjer deras motivation.

Datan, som idag publiceras i en vitbok, visar att myAir-patienter i medeltal använder sin apparat 46 minuter längre per natt jämfört med andra patienter. Vidare är nya patienters genomsnittliga följsamhet till CPAP-behandlingen under den första veckan 76 procent för myAir-patienter jämfört med 71 procent för andra patienter.[1]

David Jones, Sleep Manager på University Hospital i South Manchester, Storbritannien, kommenterade: ”Vi vet att ungefär hälften av patienterna inte är följsamma till sin CPAP-behandling och detta är ett stort bekymmer för dem som arbetar med sömnbehandling.[2] Effekterna av en dålig följsamhet till behandlingen är allvarliga, inte enbart för hur patientens livskvalitet påverkas, utan också i termer av ett ökat antal olyckor och akutbesök och sjukhusvistelser samt slutligen den finansiella börda som detta lägger på sjukvården. Dessa nya rön bekräftar att om patienten får möjlighet att följa sin behandling och öka sitt användande av sin CPAP-apparat är ett viktigt steg för att nå följsamhet över tid och uppnå bättre patientresultat”.

Studien ”Empowering the Sleep Apnoea Patient” (Stärka patienter med sömnapné), som genomfördes av det globala företaget PwC, analyserade anonyma data om daglig användning från 20 000 patienter som står under behandling med CPAP eller automatiskt positivt luftvägstryck (APAP) för sömnapné i Tyskland och Storbritannien.[1] Patienterna behandlades på sömnkliniker och av hemsjukvårdsgivare i dessa två länder och alla monitorerades via telemonitorering av sin sköterska eller läkare. Tvåtusen av dessa patienter registrerades också på myAir, ResMeds digitala självmonitoreringsprogram.

Förutom den data som PwC tog emot intervjuade de också personal på flera kliniker och hemsjukvårdsgivare i Storbritannien, Tyskland och Finland för att vidare undersöka den postiva påverkan som myAir hade på patienter och kliniker. Användningsdata och anekdotiska bevis analyserades sedan för de patienter som var registrerade för myAir och för dem som inte var det.

Christian Käfling från PwC kommenterade: ”På senare år har införandet av telemonitorering gett sömnkliniker och hemsjukvårdsgivare ett verktyg för att proaktivt ingripa för att hjälpa patienter som börjat med CPAP-behandling. Med myAir har telemonitoreringen tagits till nästa nivå, och forskningen har nu bekräftat att patienter som använder verktyget visar avsevärd och mätbart bättre följsamhet och användning än andra patienter”.

Laurent Morin, Senior Medical Affairs director EMEA, ResMed kommenterade: ” Online-supportprogrammet myAir utvecklades utifrån principer om beteendebehandling. Det är väldokumenterat att patientengagemanget är avgörande för en lyckad behandling och om patienter får delta i sin behandling förbättras följsamheten. myAirs regelbundna påminnelser, skräddarsydda råd och positiva förstärkning ger ytterligare en värdefull supportnivå för den vård som redan ges av sömnkliniker”.

De rön som framkom i PwC:s studie i Europa stöds av forskning som nyligen presenterats i USA på CHEST 2016, American College of Chest Physicians årliga möte. Data visade att det är mycket troligare att patienter som använder ett digitalt verktyg för självmonitorering när de behandlas för sin sömnapné med positivt luftvägstryck (PAP) kommer att fortsätta sin behandling. Den empiriska studien på fler än 128 000 amerikanska patienter visade att mer än 87 procent av PAP-användare följde sin behandling när de använde ResMeds myAir och AirView™ jämfört med 70 procent för dem som endast använde AirView.[3]

Obstruktiv sömnapné är ett stort allmänt hälsoproblem i hela Europa, och precis som för andra sjukdomar är dålig följsamhet till en behandling ett allvarligt problem för patienter och den sjukvårdspersonal som behandlar dem.[3] Sömnapné omfattar återkommande delvis eller fullständig kollaps av de övre luftvägarna under sömnen och är vanligtvis förbundet med snarkning, syredesaturation och sömnfragmentering. CPAP-apparater förhindrar kollaps av de övre luftvägarna genom att upprätthålla ett kontinuerligt positivt luftvägstryck vid in- och utandning via en mask under sömnen.[5]

Laurent Morin kommenterade: ”Även om studien fokuserade på CPAP-användare tror vi att resultaten kan tillämpas på ett bredare sätt när det gäller den roll som online-verktyg kan ha i förbättringen av hur väl en medicinsk behandling totalt sett följs av patienterna”.

Kontakt

För EMEA-APAC Media
Christine Many-Lacoste
O: +33 6 21 83 7233
news@resmed.com
För U.S. Media
Alison Graves
O: 858-836-6789
news@resmed.com
För Investerare 
Agnes Lee
O: 858-836-5971
investorrelations@resmed.com


Referenser

1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016

2. Wolkove N et al. Long-term compliance with continuous positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnea. Can Respir J. 2008;15(7):365-369

3. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016

4. European Lung White Book. Sleep breathing disorders. http://www.erswhitebook.org/chapters/sleep-breathing-disorders/. Accessed October 2016

5. Gharibeh T. and Mehra R. Obstructive sleep apnea syndrome: natural history, diagnosis, and emerging treatment options. Nat Sci Sleep 2010;2:233-255

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Om myAir™

myAir finns online på https://myair.resmed.eu för patienter som använder ResMeds Air10™-CPAP-apparater. myAir gör att patienter kan se hur deras behandling går framåt mellan läkarbesöken, inklusive en enkel daglig sömnpoäng, information om behandlingsdata som är viktiga för behandlingen, och individualiserade råd. myAir™ förstärker läkarnas ansträngningar och hjälper patienten att hålla sig informerad och motiverad, vilket är faktorer som länge ansetts spela en roll för en effektiv behandling av sömnapné och andra medicinska besvär.

Om ResMed

ResMed (NYSE:RMD) förändrar liv med hjälp av prisbelönt medicinteknisk apparatur samt nyskapande molnbaserade applikationer för bättre diagnos, behandling och patienthantering av sjukdomar som sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och andra kroniska sjukdomar. ResMed är ledande i utvecklingen av uppkopplad vård med mer än två miljoner patienter som daligen monitoreras på distans. Vårt starka team med 5 000 anställda är dedikerade att skapa världens bästa teknikdrivna företag för medicinsteknisk apparatur och förbättra livskvaliteten, minska påverkan av kroniska sjukdomar och spara sjukvårdskostnader i fler än 100 länder.

ResMed.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy