Skip to main content

Upp till ett års väntetid för behandling av sömnapné

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 08:41 CET

Väntetiderna för diagnostisk undersökning samt behandling av sömnapné varierar kraftigt inom landet. Långt ifrån alla landsting uppfyller vårdgarantin som föreskriver en väntan på max 30 respektive 90 dagar. * Medelvärdet på väntetiden i Sverige är 276 dagar, vilket överskrider vårdgarantin med 156 dagar. Längst väntetider återfinns i Östergötland, Lund, Västerås och Östersund. Till exempel köar just nu 450 patienter som lider av svåra andningsstopp i sömnen vid Skånes Universitetssjukhus. Enligt en nyligen publicerad artikel i Sydsvenska dagbladet menar Docent Bengt Midgren att dessa patienter kommer få vänta i upp till ett år innan de får behandling.

Sömnapné består av ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen och har en stark koppling till högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression. Totalt beräknas att cirka 384 000 män och 187 000 kvinnor i åldern 30-60 år lider av sömnapné, alltså över en halv miljon svenskar. Att behöva köa i månader på behandling innebär onödigt lidande och ökad risk av följdsjukdomar för patienten, trots att behandlingen är relativt enkel.

Själva behandlingen av sömnapné sker med antingen CPAP och andningsmask eller med en apnéskena. Det flesta patienter blir symtomfria redan efter kort behandlingstid. Patienter som får behandling upplever en kraftigt förbättrad livskvalitet samtidigt som riskerna för andra följdsjukdomar minskar. Något som både samhället och individen tjänar på i längden, säger Dr Richard Harlid, verksamhetschef på Aleris FysilogLab

* Andningssviktregistret Swedevox nyaste (och på årsbasis största) arm gäller patienter som får nattlig CPAP pga. (obstruktivt) sömnapnésyndrom. Det startade i början av juli 2010 och 22 kliniker har successivt börjat rapportera patienter. Vid årsskiftet fanns 2265 anmälda patienter. Data för 2010 är oftast ofullständiga. Några kliniker har rapporterat för hela året men de flesta har första startdatum under hösten 2010. Det betyder att behandlingsincidens ännu inte kan redovisas på ett meningsfullt sätt. Ettårsuppföljning pågår under 2011.

** Det ska ta högst 30 dagar att få komma till den specialiserade vården från det att en remiss är beslutad av din läkare, eller du lämnat in egenanmälan. Anser läkaren i den specialiserade vården att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

 

För mer information om sömnapné:

http://www.somnapne.se/

 

Om ResMed
ResMed är en ledande utvecklare, tillverkare och distributör av medicinsk utrustning för behandling, diagnosticering och kontroll av sömnrelaterade andningsstörningar och andra andningsrelaterade sjukdomar. Vi fokuserar hängivet på att utveckla innovativa produkter för att förbättra livet för dem som lider av dessa sjukdomar, samt att öka kunskapen hos patienter och sjukvårdspersonal om de potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser som obehandlad sömnrelaterad andningsproblematik kan innebära. För mer information om ResMed se www.resmed.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy