Skip to main content

​För allas rätt till rörelse – inför en statlig nationell rehabiliteringspeng

Evenemang

05
JUL
Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7, Visby
-   -

För allas rätt till rörelse – inför en statlig nationell rehabiliteringspeng

Hur garanterar vi att rehabilitering når de som bäst behöver?   

Hur skapar vi förutsättningar att behålla rehabilitering när landstingen och kommunerna sparar pengar? 

Kan ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd göra det möjligt för landsting och kommuner att prioritera allas rätt till rörelse?

För att kunna vara i rörelse som reumatiker är rehabilitering helt avgörande. Rehabiliteringen ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av klimatvård, träning i varmvattenbassäng eller teamrehabilitering på sjukhus. Landsting och kommuner prioriterar rehabilitering olika och ibland inte alls. Därför anser Reumatikerförbundet att staten behöver gå in och säkra rätten till god rehabilitering genom ett nationellt rehabiliteringsstöd. Bostadsorten ska inte avgöra människors möjlighet att leva ett friskare och mer aktivt liv.

Medverkande:

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (S) SKL

Anders Berg, projektledare för riktlinjearbetet, Socialstyrelsen

Maria Nylander, patient och sjuksköterska, Reumatikerförbundet

Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna

Anna Hedh, ledamot, Europaparlamentet, Socialdemokraterna

Jenny Petersson, riksdagsledamot, Moderaterna

Arrangör: Reumatikerförbundet