Skip to main content

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Evenemang

04
JUL
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby
  -

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar & sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Många aktörer finns på banan så som SKL, Socialstyrelsen, landstingen i samverkan, specialitetsföreningar och patientorganisationer. Den snabba kunskapsutvecklingen som sker inom sjukvården kräver att specialister är uppdaterade inom sitt område, kan ge rätt utredning och behandling till patienterna och stå för kunskapsöverföring mellan specialistvård och primärvård. De medicinska behandlingarna behöver bli allt mer skräddarsydda för den individuella patienten. Hur säkras detta i de omstruktureringar av vården som föreslås? Hur påverkas vården för patienter med reumatiska sjukdomar? Vad innebär det för reumatologin om förslagen leder patienterna bort från sjukhusen?

Medverkande:

Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Dag Larsson, landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Arrangörer:

 Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet