Gå direkt till innehåll

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Tid 04 Juli 2018 16:00 – 17:30

Plats Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar & sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Många aktörer finns på banan så som SKL, Socialstyrelsen, landstingen i samverkan, specialitetsföreningar och patientorganisationer. Den snabba kunskapsutvecklingen som sker inom sjukvården kräver att specialister är uppdaterade inom sitt område, kan ge rätt utredning och behandling till patienterna och stå för kunskapsöverföring mellan specialistvård och primärvård. De medicinska behandlingarna behöver bli allt mer skräddarsydda för den individuella patienten. Hur säkras detta i de omstruktureringar av vården som föreslås? Hur påverkas vården för patienter med reumatiska sjukdomar? Vad innebär det för reumatologin om förslagen leder patienterna bort från sjukhusen?

Medverkande:

Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Dag Larsson, landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

Arrangörer:

 Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet

Ämnen

Taggar

Regioner


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Presskontakt

Nina Unesi

Nina Unesi

Presskontakt Pressekreterare 08-505 80 508
Eva-Maria Dufva

Eva-Maria Dufva

Presskontakt Intressepolitisk chef 08-505 805 30

Relaterade nyheter