Skip to main content

Få apotekskunder köper sina läkemedel på delbetalning

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 07:07 CET

De flesta betalar för sina läkemedel i samband med att de hämtar ut sina receptbelagda läkemedel på apotek. Varje apotekskund betalar 2 300 kronor innan han eller hon når gränsen för högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 300 kronor per tolvmånadersperiod för dina receptläkemedel.

För personer med reumatiska sjukdomar slår läkemedelskostnaderna snabbt i högkostnadstaket redan vid första uttaget under en 12 månaders period. Lever man på sin sjukersättning eller garantipension är en läkemedelskostnad på ett par tusen kronor mycket att betala på en gång. Därför är apoteken skyldiga att erbjuda avbetalningslösningar för de kunder som önskar.

- Att dela upp kostnaden för läkemedel löser inte de ekonomiska svårigheterna som man har. Däremot lindrar man den ekonomiska bördan genom att portionera ut kostnaden under ett halvår eller ett år, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundet har frågat de största apotekskedjorna hur många av deras kunder som köper sina läkemedel på delbetalning. Andelen är låg och skillnaden mellan apotekskedjorna är stora.

Endast 0,7 procent - 2 procent av receptköpen på apotekskedjorna Apoteket AB, Kronans apotek och Apotek Hjärtat görs genom delbetalningar. Med tanke på att det finns över 200 000 fattigpensionärer i Sverige är gruppen som skulle kunna ha behov av denna betallösning sannolikt större än den låga andel som köpen idag utgör.

- Jag tror att fler skulle valt denna betallösning, om de visste att den fanns. Apoteken måste bli bättre på att informera sina kunder om att denna möjlighet finns, säger Lotta Håkansson.

Så många av läkemedelsköpen görs på delbetalning

Apoteket AB 2 procent
Apotek Hjärtat 1,9 procent
Kronans Apotek 0,7 procent

Faktaruta om högkostnadsskyddet:

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Apotekskunden betalar högst 2 300 kronor under denna period.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.