This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Forskare vid Norrlands universitetssjukhus tilldelas anslag för viktig forskning om reumatiska sjukdomar

Pressmeddelande -

​Forskare vid Norrlands universitetssjukhus tilldelas anslag för viktig forskning om reumatiska sjukdomar

Reumatikerförbundet är Sveriges största enskilda givare till forskningen om reumatiska sjukdomar. Årets forskningsanslag uppgår till 18 525 000 kronor och fördelas på 109 forskningsprojekt, som bland annat inkluderar forskning om folksjukdomar som artros, gikt och fibromyalgi, vanliga reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och mer ovanliga sjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom och Systemisk skleros. På Reumatikerförbundets hemsida finns en fullständig lista på årets utdelade anslag.

-Forskning och vård är tätt sammanflätat. När vi pratar om att vården ska ha hög kvalitet, menar vi indirekt att behandlingarna som patienterna får är moderna och grundar sig i forskning. Reumatikerförbundets bidrag till forskningen är viktigt för att öka kvaliteten i den vård som personer med reumatiska sjukdomar får, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Två forskare vid Norrlands universitetssjukhus tilldelas anslag för forskning om reumatiska sjukdomar:

Forskare Forskningsområde Projekt
Helena Forsblad dElia Reumatoid artrit ( RA) Hur allvarlig blir min sjukdom?
Björn Sundström Normalpopulation Att mäta samband mellan matvanor och inflammation

Jämfört med föregående år har antalet beviljade forskningsanslag som involverar en forskningspartner nästan fördubblats.

- Det är en medveten satsning från vår sida att öka patienternas medverkan i forskningsprojekt, som forskningspartners. Gensvaret från forskarna har genomgående varit positivt, och det uppmuntrar oss att fortsätta på den inslagna vägen, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Faktaruta: Totalt 18 525 000 kronor i år till forskning om reumatiska sjukdomar
Vetenskapliga nämnden har tagit ställning till 140 ansökningar och lagt ett förslag på fördelning av totalt 18 525 000 kr mellan 109 projekt, varav från Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne, 1 100 000 kr, och från Unga Reumatikers forskningsfond 2 500 000 kr.

Faktaruta: Så fördelas anslagen
För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden som består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Presskontakt