Skip to main content

Julhälsning till riksdagen – inför statlig, nationell rehabiliteringspeng

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2018 07:44 CET

Förbundsordförande Lotta Håkansson

I dagarna har Reumatikerförbundet skickat en julhälsning och ett träningsband till många av Sveriges riksdagsledamöter.

-Vi har gratulerat dem till uppdraget att företräda svenska de närmaste fyra åren. Vi har höga förväntningar på att de ska jobba för att förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar, säger Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson.

Under Reumatikerförbundets paroll #RättTillRörelse har Reumatikerförbundet lyft vikten av rehabilitering för personer med reumatiska sjukdomar. I en enkät som riksdagskandidaterna fick svara på innan valet ställde sig många positiva till införandet av en statlig, nationell rehabiliteringspeng. Nästan varannan kandidat på valbar plats till riksdagen visade sig vara positiv till förslaget genom att svara ”Ja, absolut” eller ”Ja, kanske” (11,6 respektive 37,9 procent). Cirka 35 procent svarade att de inte vet och övriga sa nej.

-Bra rehabilitering innebär att människor ges möjlighet att träna rätt, må bättre, få en ökad livskvalitet och en större arbetsförmåga. Idag styrs tillgången till god rehabilitering av boendeorten, och då vet vi att landsting och kommuner prioriterar rehabilitering olika och ibland inte alls, säger Lotta Håkansson.

Reumatikerförbundet kommer att bjuda in riksdagsledamöterna till fortsatta samtal nästa år om hur rätten till god rehabilitering kan säkras genom ett nationellt rehabiliteringsstöd.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.