Skip to main content

Långvarig sjukfrånvaro beror ofta på sjukdomar i rörelseorganen visar ny rapport

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 11:30 CEST

När beslutsfattare ropar efter högre pensionsålder behöver de förstå att med högre ålder ökar risken att få en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen, och att det kan påverka arbetsförmågan, säger Lotta Håkansson.

Risken för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos har minskat de senaste åren, men muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och den näst vanligaste inom kommuner och regioner, framgår i AFA Försäkrings nya, stora rapport om Muskuloskeletala diagnoser (24/4).

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson kommenterar rapporten:

-När beslutsfattare ropar efter högre pensionsålder behöver de förstå att med högre ålder ökar risken att få en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen, och att det kan påverka arbetsförmågan.

-Mycket talar för att fler kommer att behöva arbeta längre, men vi kommer aldrig få ett hållbart arbetsliv om arbetsmarknaden inte anpassas för personer med reumatiska och muskuloskeletala diagnoser, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Några av rapportens slutsatser:

  • Muskuloskeletala sjukdomar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för män inom Svenskt Näringsliv/LO. För övriga grupper är det den näst vanligaste orsaken efter psykiska sjukdomar.
  • Muskuloskeletala sjukdomar blir vanligare ju äldre man blir till skillnad från psykiska sjukdomar som är vanligast mitt i livet. Åldersgruppen 56-64 år har mer än fem gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos som åldersgruppen 16-35 år.
  • Ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader står för 95 procent av den långvariga sjukfrånvaron med muskuloskeletal diagnos.
  • Den typiska personen med långvarig sjukfrånvaro på grund av en muskuloskeletal diagnos är en kvinnlig undersköterska inom kommun och region som är i sextioårsåldern och har en ledsjukdom.

Länk till rapporten: https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6345_muskuloskeletala-diagnoser.pdf

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.