Skip to main content

Nya anslag till reumatologisk forskning

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2019 07:35 CET

Svensk forskning inom reumatologi är världsledande, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Varje år delar Reumatikerförbundet ut anslag till forskningen om reumatiska sjukdomar. I år är anslaget rekordstort. Drygt 16 miljoner kronor har fördelats på 96 forskningsprojekt.

Reumatikerförbundet stöttar forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Forskning med tydlig patientnytta prioriteras.

-Reumatikerförbundet har en viktig uppgift i att främja den reumatologiska forskningen i Sverige. Vi stödjer forskningen om de reumatiska sjukdomarna genom utbetalning av stora anslag till forskarinitierade projekt vid de olika universiteten, säger Li Alemo Munters, forskningschef Reumatikerförbundet.

För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och anslagen betalas ut under året.

En nyhet i år är att ansökningar från tidigare välrenommerade sökanden, som tidigare beviljats anslag, har möjlighet att få 2-års anslag.

-Satsningen på 2-års anslag är helt i linje med den forskningspolicy som Reumatikerförbundet har, och där det tydligt framgår att vårt stöd till forskningen ska vara långsiktigt, säger professor och reumatolog Thomas Skogh, som leder Vetenskapliga Nämnden.

Näst efter staten är Reumatikerförbundet den största enskilda givaren till det här forskningsområdet.

-Svensk forskning inom reumatologi är världsledande. Framtida forskningsgenombrott kommer att ge lösningen på många av de reumatiska sjukdomarnas gåtor, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Faktaruta: Totalt 16 140 000 kronor i år till forskning om reumatiska sjukdomar
Reumatikerförbundet anslog 15 miljoner kronor till forskningen om reumatiska sjukdomar. Dessutom tillkom i år 800 000 kronor från Stiftelsen Sture och Ragnhild Karlfeldts Minne, som går till forskning om barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA), och 225 000 kronor från ett testamenterat arv till Reumatikerdistriktet i Stockholm, som riktas mot forskning om ankyloserande spondylit (AS). 47 000 kronor kommer slutligen från Reumatiker i samverkan i Västra Götaland och Halland (RIS).

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.