Skip to main content

Ortopedklinik i Linköping belönas med patientsäkerhetsstipendium för färre vårdskador

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 14:44 CEST

Förbättringar i vården måste kunna skalas upp så att de kan vara goda exempel på hur många kliniker kan arbeta för att öka vårdkvaliteten, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och ska tilldelas medarbetarna på Ortopedkliniken vid Linköpings universitetssjukhus för att de nästan halverat antalet urinvägsinfektioner, minskat användningen av antibiotika och bättre utnyttjat resurser. Deras fokus på att förhindra undvikbara vårdskador är ett utmärkt exempel på framgångsrikt säkerhetsarbete där patienterna blir de stora vinnarna.

- Förbättringar i vården måste kunna skalas upp så att de kan vara goda exempel på hur många kliniker kan arbeta för att öka vårdkvaliteten. Till patienternas glädje har Ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping systematiskt och patientsäkert arbetat för att minska vårdskadorna, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Ortopedkliniken vid Linköpings universitetssjukhus har minskat användningen av kvarliggande urinkateterar, KAD, efter operation. För att undvika skadlig blåsöverfyllnad görs regelbundna kontroller med bilddiagnostik av urinblåsa, Individuell bedömning görs vid behov av urintappning och engångstappning i istället för KAD. Detta arbetssätt har nästan halverat antalet urinvägsinfektioner.

- Jag är glad över att betydligt fler patienter på vår klinik idag slipper en KAD och med de risker en KAD innebär. Tack vare vårt projekt har vi kunnat visa att det är enbart bra för patienten och även mindre belastning för vårdpersonalen. Och så är vi förstås jätteglada och stolta över att Reumatikerförbundet uppmärksammar vårt projekt med patientsäkerhetsstipendiet, säger Andreas Meunier, MD, PhD, överläkare, ortopediska kliniken Universitetssjukhuset Linköping.

Program
13.00 Välkomna
13.05 Utdelning av stipendiet - Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson
13.10 Ortopedkliniken presenterar föreläsningen ”Minskat användande av katetrisering i samband med ortopediska operationer” - Inês Sequeira Pais, sjuksköterska
13.30 Patientsäkerhetsföreläsning - Birgitta Lagerqvist, chefläkare, överläkare ortopedi
14.00 Avslut

Datum: fredag 3 maj 2019.

Plats: Elsa Brändström-salen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Om Patientsäkerhetsstipendiet:
2013 inrättade Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, tillsammans ett stipendium som kallas Patientsäkerhetsstipendiet. Patientsäkerhetsstipendiet ska stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi genom att uppmärksamma och belöna utvecklings- eller förbättringsarbeten. Vinnare av patientsäkerhetsstipendiet ska visa, eller på goda grunder visa, att de minskar risken för vårdskador genom att arbeta strukturerat med dessa frågor.

Om Reumatikerförbundet:
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med fler än 46 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Om Svensk Ortopedisk Förening:
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Sveriges Läkarförbunds specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under Ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatiker.se

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.