Skip to main content

Pressinbjudan: Allas rätt till rörelse i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 09:55 CEST

Reumatikerförbundet driver frågan om allas rätt till rörelse och tillgång till rehabilitering.

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård? Kan en statlig rehabiliteringspeng säkra rätten till god rehabilitering? Och vad är det egentligen som står i vägen när förslag från patientrepresentanter inte genomförs i vården? Reumatikerförbundet lyfter årets valfråga ”Allas rätt till rörelse” under Almedalsveckan samt arrangerar och deltar i samtal och paneldiskussioner. Varmt välkommen!

Seminarier som Reumatikerförbundet arrangerar:

Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?

Onsdag 4 juli 16.00–17.30

Arrangör Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar och sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Medverkande

Cecilia Carlens, ordförande, Svensk Reumatologisk Förening

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Dag Larsson, Landstingsråd, (S), Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

Boel Mörck, moderator, områdeschef & läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen

För allas rätt till rörelse – inför en statlig nationell rehabiliteringspeng

Torsdag 5 juli klockan 09:30–11:00

Arrangör Reumatikerförbundet

Plats Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Hur garanterar vi att rehabilitering når de som bäst behöver? Hur skapar vi förutsättningar att behålla rehabilitering när landstingen och kommunerna sparar pengar? Kan ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd göra det möjligt för landsting och kommuner att prioritera allas rätt till rörelse?

Medverkande:

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, (S) SKL

Anders Berg, projektledare för riktlinjearbetet, Socialstyrelsen

Maria Nylander, patient och sjuksköterska, Reumatikerförbundet

Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna

Anna Hedh, ledamot, Europaparlamentet, Socialdemokraterna

Jenny Petersson, riksdagsledamot, Moderaterna

Jakten på en diagnos – så kan fler få rätt behandling

Torsdag 5 juli klockan 08.15–9.00

Arrangör Dagens Medicin Agenda, Netdoktor, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Novartis

Plats Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

”Patienten i centrum” är orden som sägs i varje vårddebatt. Ändå införs sällan patienternas förslag. Vad är det egentligen som står i vägen?

Medverkande

Gerd-Marie Alenius, reumatolog och överläkare, NUS, Umeå

Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet

Tina Norgren, ordförande, Psoriasisförbundet

Ove Andersson, andre vice ordförande, Svenska Läkarförbundet

Ingrid Heath, moderator, Dagens Medicin Agenda

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, (L), Stockholms läns landsting

Vivianne Macdisi, regionråd, (S), Region Uppsala

Seminarier där Reumatikerförbundet medverkar:

Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv?

Tisdag 3 juli 2018 8.00–9.00

Arrangör Fysioterapeuterna

Seminarium

Plats S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Vi spenderar större delen av våra vuxna liv som yrkesverksamma och större delen av vår vakna tid på arbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt med ett hållbart arbetsliv men hur skapar vi ett meningsfullt och hållbart arbetsliv för alla utifrån olika perspektiv?

Medverkande

Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Charlotte Wåhlin, med. dr ergonom, leg. fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin för Östergötlands,

Jönköpings och Kalmar län

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för

Stressmedicin Göteborg

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, (m)

Vivianne Macdisi, Regionråd Uppsala, (s)

Emma Spak, samordnare, SKL

Från vilja till handling ­ med patienten i fokus

4 juli 2018 13:00–14:30

Arrangör Novartis Sverige

Plats Strandgatan 15 B/Birgers Gränd 4

Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum samt att patienter som involveras i vårdkedjan frigör resurser. Om alla är överens – varför händer då inte mer?

Medverkande

Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung

Lise Lidbäck, Neuroförbundet

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet

Caroline Liljegren, Reumatikerföreningen Stockholm

Maria Liljeroos, processledare, Landstinget Sörmland

Sara Wallström, Centrum för personcentrerad vård

Hans Karlsson, SKL

Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO

Marie Morell, (M), Region Östergötland

Jonas Andersson, (L), Västra Götalandsregionen

Monica Johansson, (S), Landstinget Sörmland

Göran Hägglund, moderator

Kan patienterna rädda vården?

5/7 2018 15:00–16:00

Arrangör Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Plats Psykisk Hälsa-huset

Det finns stort behov av ökad patientcentrering i hälso- och sjukvården. Professionerna har antagit utmaningen men hur ser vi till att patienterna deltar i arbetet? Vad händer när vi tillsammans utvecklar vårdens arbetssätt? Hur kan patienten bli en resurs för vården istället för en belastning?

Medverkanade

Marit Grönberg Eskel, handläggare, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL

Mårten Jansson, utbildningsledare, NSPH

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

Susanne Rolfner Suvanto, moderator

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, nåst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är. Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.