Skip to main content

​Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2019 08:07 CEST

Reumatikerförbundet är den fjärde mest ansedda organisationen i Kantar Sifos anseendeindex för 2019.

Reumatikerförbundet stärker sin ställning som en av de organisationer med högst anseende, enligt Kantar Sifo som publicerat sin årliga rapport Anseendeindex för organisationer.

Ett anseendeindex över 50 är ett högt anseende för organisationer. I årets rapport fick Reumatikerförbundet ett index på 52, som är en ökning med en enhet från föregående år. Det placerar Reumatikerförbundet på en fjärde plats, efter Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Hörselskadades Riksförbund.

Enligt Kantar Sifo är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media.

- Det gläder mig att Reumatikerförbundet hamnar högt upp i årets mätning. Ett gott anseende är ett fint betyg för allt bra arbete vi gör i hela Reumatikerförbundet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Genomsnittet för samtliga organisationer var ett index på 37. Totalt ingick 35 organisationer i undersökningen 2019. 

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.