Skip to main content

​Reumatikerförbundet välkomnar borttagande av kritiserat sjukpenningtal i regleringsbrevet till Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 06:45 CET

Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många med reumatiska sjukdomar idag står utan sjukpenning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget. Den förändringen välkomnar Reumatikerförbundet, som hoppas att färre personer med kroniska och reumatiska sjukdomar i framtiden kommer att förlora sin sjukpenning.

- Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många med reumatiska sjukdomar idag står utan sjukpenning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Förra året visade en rapport gjord av Inspektionen för socialförsäkringen, IVO, att andelen patienter med sjukdomar i rörelseorganen som fått sjukpenningen indragen ökat från knappt 2 procent till nära 18 procent. Kurvan hade inte ökat så brant för någon annan diagnosgrupp.

-Att regeringen tar bort målet måste ses som ett steg i rätt riktning, ett steg närmare den trygghet som personer med reumatiska sjukdomar förväntar sig, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.