Skip to main content

Ta del av Reumatikerförbundets aktiviteter under Almedalsveckan!

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 07:10 CEST

Första veckan i juli månad reser Reumatikerförbundet till Almedalen för att tillsammans med hundratals andra aktörer lyfta de viktigaste samhällspolitiska frågorna. I år arrangerar Reumatikerförbundet två egna aktiviteter.

I ett panelsamtal tar vi upp de medicinska framsteg som revolutionerat vården för reumatiker. I ett rundabordssamtal pratar vi om hur vården för patienter med långvarig smärta kan bli bättre. 

Samarbete med Svensk reumatologisk förening
För nionde året i rad arrangerar Reumatikerförbundet och Svensk reumatologisk förening aktiviteter tillsammans i  Almedalen. I år handlar det om biologiska läkemedel.

För 20 år sedan förskrevs de första biologiska läkemedlen till svenska patienter med reumatiska sjukdomar. Många patienter upplevde en revolutionerande effekt. Sängliggande patienter reste sig upp och gick. Det blir en diskussion mellan patientföreträdare, sakkunniga och politiker om vad biologiska läkemedel inneburit för dem genom åren, och blickar framåt. Vad har vi lärt oss av introduktionen av de biologiska läkemedlen och hur använder vi bäst den kunskapen i en era av nya, avancerade, målinriktade terapier? Hur ökar vi jämlikheten i vården? Har vi råd att behandla alla?

Välkommen att besöka oss och vårt seminarium En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel. Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/view/56039?submitted=yes

Deltagare
Lotta Håkansson, Ordförande, Reumatikerförbundet 
Cecilia Carlens, Ordförande, Svensk reumatologisk förening 
Marie Morell, Ordförande för sjukvårdsdelegationen, SKL 
Boel Mörck, Moderator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Lindén, Chef, avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen.
Niklas Hedberg, Chefsfarmaceut, TLV 
Anders Henriksson, Regionråd, Region Kalmar
Göran Löfqvist, Distriktsordförande, Reumatikerförbundet Gotland

Dag: 3 juli
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8


Ett axplock av de aktiviteter som Reumatikerförbundets förbundsordförande Lotta Håkansson medverkar i: 

Måndag 1 juli

12:30-15:00 Live Policy Lab i Almedalen. Med Leading Health Care

13.00 – 14.10 Rundabordssamtal Äldre eller nya terapier – vem avgör vad som bäst, finns det luckor i patientresan eller har vi gemensamma behandlingsmål? Med Abbvie

Tisdag 2 juli

12:00-14:00 Patientperspektivet i Almedalen. Med Life Science-kontoret.

13.00-14.45 Vem styr egentligen hälso- och sjukvården - politiker, patienter eller personalen? Med Forum for Health policy

Onsdag 3 juli

08:00-09:00 Rundabordssamtal om vården ser ut för patienter som lever med långvarig smärta, och hur den kan förbättras. Med Grunenthal

10:00-12:00 Samskapande av välfärd - förutsättningar, mekanismer och resultat. Med Bräcke Diakoni

16.00–17.00 Panelsamtal: En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel. Med Svensk reumatologisk förening.

Torsdag 4 juli

12:00-13:00 Så var Patientveckan i Almedalen 2019! Med NetDoktor

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi är, näst efter staten, den största bidragsgivaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.