Skip to main content

Förenkla regelverket: ge fler tillgång till insemination

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 16:44 CEST

RFSL släpper under årets Stockholm Pride rapporten ”Assisterad befruktning – ja men var?”. Syftet med rapporten är att klargöra privata fertilitetsklinikers inställning till att ansöka om tillstånd för att få utföra insemination med donerade spermier.

– Sedan 2006 har det varit tillåtet för privata fertilitetskliniker att utföra inseminationsbehandlingar med donerad sperma, men intresset för att börja tillhandahålla denna tjänst har varit låg. Vi har försökt ta reda på varför, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Åtta kliniker har svarat på en enkät. Endast en privat klinik, Göteborgs kvinnoklinik, har hos Socialstyrelsen ansökt om att få utföra givarinsemination och även fått ansökan beviljad. IVF-kliniken Umeå utför dock givarinsemination, men lyder tillståndsmässigt under Norrlands Universitetssjukhus allmänna tillstånd.
 
I rapporten ingår också intervjuer med företrädare för fyra olika privata fertilitetskliniker. Ett tydligt resultat är att möjligheten att kunna erbjuda givarinsemination inte är prioriterat hos de privata klinikerna och att ointresset beror såväl på okunskap kring ansökningsförfarandet som på okunskap kring vilken efterfrågan som finns. De omständigheter som RFSL menar borde förändras för att förenkla för de privata fertilitetsklinikerna att erbjuda givarinsemination är:

  • att ge barnmorskor möjlighet att genomföra insemination med donerad sperma utan överinseende av läkare med specialistkompetens, och
  • att upphäva förbudet mot att i vinstsyfte sälja spermier till en mottagning.

– Då även snart ensamstående kommer ges tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården behöver såväl offentlig som privat vård stå väl rustad för att kunna hantera en ökande efterfrågan. Annars riskerar den rättighet till assisterad befruktning svensk lag ger att urholkas, på grund av vårdköer och även ibland ointresse från vårdgivare och politiskt ansvariga inom landsting och regioner, säger Ulrika Westerlund.

Länk till rapporten: http://www.rfsl.se/?p=6438

Kontakt:

Tf pressekreterare Anna-Malin Blomqvist - 073-971 48 21
Förbundsordförande Ulrika Westerlund - 070-345 01 83

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se