Skip to main content

Jämställdhet och hållbar utveckling börjar med rätten att bestämma över sin egen kropp

Nyhet   •   Jun 14, 2013 15:49 CEST

Det är mindre än 1000 dagar kvar tills FN:s milleniemål ska ha uppnåtts. Många framsteg har gjorts det senaste decenniet men det finns mycket kvar att göra fram till år 2015. Det gäller särskilt kvinnors och ungas hälsa och rättigheter. Det är obehagligt tydligt och talande att det är de målsättningar som rör just kvinnors hälsa och rättigheter som ligger efter. Diskriminering, förtryck och brist på politiskt eller finansiellt stöd, har stått i vägen för en rättvis utveckling för kvinnor och flickor i många länder.

Arbetet tar inte slut efter år 2015. FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon utsåg förra året en högnivåpanel för hållbar utveckling som skulle ta fram en rapport med rekommendationer för att se bortom millenniemålen. Biståndsminister Gunilla Carlsson finns med bland de 26 internationella experter och politiska aktörer som deltagit i panelarbetet. Igår presenterade biståndsministern rapporten ”A new global partnership:Eradicate poverty and transform economies through sustainable development”. Högnivåpanelen föreslår 12 nya universella utvecklingsmål, varav jämställdhet och hälsa är två viktiga målsättningar. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett delmål.

Det är en viktig framgång att rapporten är så pass tydlig när det gäller adressera, avancera och sätta konkreta mål för kvinnors och ungas rättigheter och möjligheter, jämställdhet och hälsa, framförallt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Flertalet av dessa centrala frågor inte kom med som målsättningar i millenniemålen men nu finns en plattform för att nå bättre resultat denna gång.

Nu börjar de svåra förhandlingarna i FN. Vi tror att ett fortsatt samarbete mellan riksdag, regering och det civila samhället är vägen framåt för att Sverige, tillsammans med andra länder, ska lyckats nå ända fram.

När alla kvinnor, män och unga personer har tillgång till preventivmedel, sexualundervisning, säkra aborter och bra mödrahälsovård - så minskar fattigdomen och mödradödligheten, jämställdheten ökar och länder utvecklas. När oönskade graviditeter, påtvingade tidiga äktenskap och våld och diskriminering inte längre sätter stopp för flickor och kvinnor att slutföra sin utbildning och aktivt ta del av arbetsmarknaden och politiska samhällsbeslut - då finns det goda möjligheter till en bättre och mer rättvis värld och utveckling.

Det är därför det är så viktigt att SRHR finns med som ett explicit mål i utvecklingsmålen efter 2015. What gets measured, gets done! Att ha mätbara, konkreta målsättningar är också viktigt för att civilsamhället ska kunna utkräva ansvar av regeringar och andra aktörer, så att de håller vad de lovat.

RFSU och våra samarbetspartners runtom i världen kommer att fortsätta kämpa för alla människors lika rättigheter och för att SRHR ska vara en självklar del av de mänskliga rättigheterna i framtidens målsättningar. Välkomna att delta i detta gemensamma och viktiga framtida arbete! Gör din röst hörd! Det är dags för världens länder och beslutsfattare att respektera vad kvinnor, flickor och unga runtom i hela världen efterfrågar och kräver.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy