Skip to main content

Sexualpolitik i dagarna tre när SRHR-organisationer möts i Stockholm

Nyhet   •   Jun 14, 2013 15:51 CEST

Hundra personer från Europa och Centralasiens främsta SRHR-organisationer samlas i Stockholm den 26 till 29 juni under IPPF:s paraply. IPPF är världens ledande organisation vad gäller arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR.) Mötet hålls i Stockholm i år när RFSU fyller 80 år.

IPPF grundades 1952 och en av de drivande i det arbetet var RFSU:s grundare Elise Ottesen-Jensen, även kallad Ottar. Under IPPF:s paraply skapades förutsättningar för enskilda organisationer att alliera sig med liktänkande, att bli en internationell politisk påverkansfaktor och dra nytta av gemensamma lärdomar. Idag arbetar IPPF och dess medlemsorganisationer i över 170 länder, bl.a. med att erbjuda sexuell och reproduktiv hälsoservice, påverka politik och sprida kunskap om sexualrelaterade frågor.

Flera av de utmaningar som Ottar och de övriga grundarna av IPPF mötte på sin tid består idag, men förutsättningarna har förändrats. Att ett gemensamt forum för politiska frågor om människors rätt till sin egen kropp, identitet och sexualitet behövs är tydligt när man tittar på den politiska utvecklingen i Europa. EU:s egen hälsokommisionär Tonio Borg är abortmotståndare, vill förbjuda skilsmässor och har försvarat diskriminering av hbt-personer. I Georgien blev personer som manifesterade för hbt-personers rättigheter nyligen utsatta för en våldsam planerad attack, ett tydligt exempel på hur aktivister i vår region hotas och utsätts för våld i sin kamp för demokratiska och mänskliga rättigheter.

Den europeiska delen av IPPF samlas årligen för att utbyta erfarenheter, lärdomar och för att diskutera sexualpolitiska frågor och i år hålls mötet i Stockholm. På programmet finns EU-minister Birgitta Ohlsson som kommer att tala på mötets första dag. Även en middag på stadshuset och olika workshops kring sexualupplysning, hbt-frågor och påverkansarbete kommer att hinnas med vid sidan av de ordinarie mötesförhandlingarna. RFSU:s informatörer kommer att hålla i sexualundervisningspass både på ryska och engelska för mötesdeltagarna.

– Jag ser verkligen fram emot att RFSU ska stå värd för mötet med sexualpolitiska aktivister från Europas alla hörn. Sexualpolitiska frågor måste lyftas på högsta politiska nivå och jag är även mycket glad över att Birgitta Ohlsson inledningstalar. Att mötet hålls i Stockholm blir en möjlighet att visa upp RFSU:s påverkans- och upplysningsarbete för de övriga organisationerna, säger Kristina Ljungros, ordförande för RFSU och styrelseledamot i IPPF:s europeiska nätverk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy