Skip to main content

Glädjande att FN-beslut för hållbar utveckling är klart

Nyhet   •   Aug 04, 2015 17:22 CEST

De 17 nya utvecklingsmålen som nu har godkänts för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, ska vara uppfyllda av alla länder i världen år 2030.

Det är ett nytt sätt att se på utvecklingsfrågor som på ett integrerat sätt tydliggör hur de olika dimensionerna hänger samman och påverkar varandra. Det är också en rejäl nysatsning för att stoppa fattigdomen genom att man ska se över hur sociala och ekonomiska orättvisor, konflikter och miljöförstöringar påverkar människors hälsa och utvecklingspotential. De nya målen för en hållbar utveckling, är en historiskt viktigt internationell överenskommelse, som världens ledare formellt skriver under i FN i september i år.

RFSU:s Karin Nilsson, sexualpolitiskt sakkunnig har följt förhandlingarna på plats i FN i New York

– Vi är mycket nöjda med att de nya utvecklingsmålen och den tillhörande politiska deklarationen, tydligt sätter ett fokus på mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, jämställdhet och kvinnors och flickors stärkta egenmakt. Vi är särskilt glada för att sexuell och reproduktiv hälsa har inkluderats, som exempelvis förnyade åtaganden kring reproduktiv hälsa, att stoppa mödradödligheten och aidsepidemin, ökad tillgång till preventivmedel och information, stärkta hälsosystem och universell tillgång till hälsovård, säger Karin Nilsson.

– Sverige, EU och flertal Latinamerikanska länder har stått på sig bra när det gäller SRHR frågorna. Ett viktigt framsteg och en seger är att reproduktiva rättigheter, det vill säga bland annat rätten att bestämma över om, med vem och hur många barn man vill ha, nu faktiskt har inkluderats i jämställdhetsmålet. Men det har varit vissa länder som starkt motsatt sig det här och reserverat sig för att godkänna det i sitt land. Det kommer att bli viktigt nu att säkerställa att kvinnor och särskilt tonårstjejer i världen, får dessa rättigheter uppfyllda i praktiken. Det är helt oacceptabelt att kvinnor i vissa länder fortfarande fråntas den grundläggande rätten att bestämma över sin egen kropp och barnafödande, i en global överenskommelse som ska leda till jämställdhet och kvinnor och flickors stärkta egenmakt. Att bland annat stoppa all slags diskriminering och våld mot kvinnor och flickor, inklusive barnäktenskap, är viktiga delmål som nu också ingår i jämställdhetsmålet. RFSU och många andra kommer att fortsätta jobba hårt för att det här ska förändras i världen, avslutar Karin.

Här är hela beslutstexten från FN
TRANSFORMING OUR WORLD - THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891TRANSFORMING%20OUR%20WORLD.pdf

Fotograf: Nadja Hellström

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy