Skip to main content

Äntligen väntas ensamstående barnlösa få rätt till assisterad befruktning

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 10:25 CEST

Många svenska kvinnor har Danmark att tacka för hjälpen att kunna bli förälder, men i och med det delbetänkande som presenterades idag väntas de äntligen kunna få hjälp i Sverige.

I mars 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt presentera ett lagförslag som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning i Sverige. RFSU har länge efterfrågat detta och idag kom delbetänkandet som föreslås ge ensamstående kvinnor denna rätt.

– RFSU är positiva till att vi äntligen får ett delbetänkande som föreslår att ensamstående att få hjälp med assisterad befruktning. Många kvinnor har väntat länge nog på detta för att slippa resa utomlands och betala höga kostnader för att få möjlighet till att bli föräldrar, konstaterar Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Frågan är inte särskilt komplicerad eftersom ensamstående redan har rätt att bilda familj via adoption. För RFSU är ökad valfrihet i frågan om rätten att bilda familj viktig. RFSU menar att familjepolitiken inte kan begränsas till de som redan har barn, utan bör innefatta de som önskar bilda familj.

Att kunna bilda en efterlängtad familj är idag många gånger en fråga om ekonomiska möjligheter. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 % av den vuxna befolkningen.

– Nu är det viktigt att landstingen verkligen tar emot denna nya patientgrupp och inte försvårar ytterligare för ensamstående som önskar att bli föräldrar. Sannolikt kommer ytterligare resurser att behövas för att möta behoven och för att korta köerna. Dessutom behövs fler spermiedonatorer, säger Kristina Ljungros.

RFSU vill se tydligare politiska prioriteringar för de som vill bilda familj genom följande krav:
•   Assisterad befruktning ska inkludera rätten till syskonförsök
•   Vården ska ges på lika villkor i landet och oavsett relationsstatus, vilket också nu inkluderar ensamståendes rätt till både insemination och IVF

Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.