Skip to main content

Alarmerande hbt-situation i EU

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:24 CEST


EU:s byrå för grundläggande rättigheter (EU Fundamental Rights Agency, FRA) slår i en ny rapport fast att situationen för homo- och bisexuella samt transpersoner inom EU är mycket allvarlig.
Rapporten - som bygger på den hittills största och mest genomarbetade undersökningen kring hbt-personers vardag i Europa - visar med skrämmande tydlighet att diskriminering, trakasserier och våld mot hbt-personer är vanligt förekommande inom hela EU.
Rapporten konstaterar vidare att hbt-personer får räkna med att utsättas för diskriminering under hela sin livstid. Det handlar om allt från mobbning i skolan och kränkande behandling inom arbetslivet till svårigheter vid kontakter med sjukvården och ett oförstående rättsväsende för den som utsätts för hatbrott.
Attentat mot föreningslokaler och misshandel är tyvärr vardagshändelser. Människor har till och med mördats på grund av sin sexuella läggning. Detta är företeelser som ogenerat un-derblåses av hatpropaganda från vissa politiska rörelser och deras företrädare. Händelserna kring de attackerade och inställda Pride-paraderna i Balticum är tydliga exempel på detta.
- Detta är ett stort misslyckande för samtliga medlemsstater. Den intolerans som dessa hatbrott ger uttryck för är ett allvarligt hot med det öppna och säkra samhälle alla goda krafter strävar efter, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. EU-parlamentet antog i dag ett långtgående förslag till antidiskrimineringsdirektiv som även omfattar särbehandling på grund av kön och sexuell läggning. Detta direktiv måste dock först tas av ministerrådet innan det kan bli lag i de olika medlemsstaterna. Sverige har nu ett gyllene tillfälle att göra Europa till en betydligt bättre plats än det är i dag.
- RFSU uppmanar regeringen att kraftfullt driva frågan om antidiskrimineringsdirektivet under det svenska ordförandeskapet. Om direktivet antas av medlemsstaterna innebär det ett stort steg mot ett samhälle där alla människor tillmäts samma värde oavsett kön och sexuell läggning, säger Åsa Regnér.
Lär mer om FRA:s rapport här: http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm
För mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU. 070-552 00 81
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisatio-nen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy