Skip to main content

Dags för bra sex på schemat!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 06:06 CEST


Bakom Sex- och samlevnadsdagen står RFSU, RFSL Ungdom, UMO.se, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Elevkårer och Tjejjouren.se (ett samarbete mellan Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund - SKR och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige - Roks). Syftet med dagen är att uppmärksamma att alla elever har rätt till kunskap om sin kropp, rätt till sina egna känslor och sin egen identitet. Oavsett sexualitet eller könsidentitet. Arrangörerna vill med denna satsning hjälpa rektorer och skolor att ge alla elever den undervisning som de har rätt till. På sexochsamlevnad.nu listas vad för aktiviteter som sker på olika orter i landet.

Enligt Smittskyddsinstitutets rapport ”Ungdomar och sexualitet” (2012) bedömer bara knappt en av fyra unga som skolans sex- och samlevnadsundervisning som bra eller mycket bra. Samtidigt kan sex och samlevnad ge kunskaper om kroppen, om rättigheter och diskriminering. Om gränser, respekt och ömsesidighet. Om det sköts väl kan sex- och samlevnadsundervisning förbättra hela arbetsklimatet på en skola, menar organisationerna bakom Sex- och samlevnadsdagen. Det kan hjälpa till att överbrygga spänningar och räta ut en hel del frågetecken, samtidigt som det många gånger får elever att se varandra med nya ögon och komma varandra närmare.

I dag varierar kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisning kraftigt från skola till skola - och även inom en och samma skola. Undervisningen brister också i likvärdighet, vilket är allvarligt då det är ett fundament för det svenska skolväsendet att alla elever ska få ungefär samma kunskap och ha samma förutsättningar för lärande oavsett var i landet man bor, vilken skola man går i och vilken bakgrund och identitet man har.

Ytterst är det en uppgift för landets kommuner och kommunpolitiker att skapa förutsättningar för att skolorna når sina mål och har en sex- och samlevnadsundervisning av hög kvalitet för alla elever. Kommunerna kan även vara ett stöd på en övergripande nivå - som att exempelvis se till att alla skolor har kompetens rörande hbtq (homo, bi, trans och queer), följa upp undervisningen i skolornas eventuella kvalitetsredovisningar, samt stödja enskilda skolor att utveckla arbetsplaner för alla årskurser - eller med fortbildning.

Dags för bra sex på schemat!


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra männiksors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy