Skip to main content

Fortsatt brist på äggdonatorer

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:14 CET

I Sverige råder brist på äggdonatorer. Som ett led i att öka antalet donatorer och korta köerna har Skåne infört en högre kostnadsersättning för donatorer. Smer (Statens medicinsk-etiska råd) meddelar idag att de avråder från att höja schablonersättningen för äggdonation. RFSU beklagar detta beslut.

Skåne har höjt ersättningen för äggdonation från 3000 kronor till 11000 kronor. En nyligt gjord utvärdering från Skåne visar mycket positiva resultat, tillexempel att antalet donatorer ökat, att motiven bakom donationen är altruistisk samt att köerna för väntan på donerade ägg har minskat drastiskt. RFSU ser mycket positivt på dessa resultat och önskar att fler landsting väljer att öka kostnadsersättningen i linje med Skånes exempel.

- Genom ökad kostnadsersättning lyckades Skåne att nästan fördubbla antalet donatorer och nå en kötid för ägg på två månader. I tillexempel Region Västra Götalandär kötiden vid samma tillfälle två år. Vi behöver därför fler insatser för att minska dagens köer, inte färre,  säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.


WHO klassar ofrivillig barnlöshet som en sjukdom. RFSU delar denna syn och har länge efterfrågat ett större politiskt fokus på frågor om ofrivillig barnlöshet. 10-15% av befolkningen beräknas vara ofrivilligt barnlösa och bland annat väntan på donerade könsceller skapar långa köer.

-Långa köer och väntan på donerade könsceller innebär att människor hinner överträda åldersgränsen och får därmed inte möjlighet till medicinsk behandling. Människor med god ekonomi väljer därför istället att resa utomlands eller köpa vården privat i Sverige. Redan långa köer skapar med andra ord en ojämlik värd där ofrivilligt barnlösa medsvag ekonomi får betala priset säger Kristina Ljungros.

Idag finns en brist av såväl spermie- som äggdonatorer. Därför behövs fler, och inte färre, insatser för att öka antalet donatorer. Många har inte kunskap om att det är möjligt att donera könsceller och det finns därför behov av informationskampanjer, men även frågor om kostnadsersättning är centrala.


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy