Skip to main content

Glädjande minskning av klamydiafall: Satsa på mer information och tillgängligare preventivmedel

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 11:28 CET

Preliminär statistik från Statens smittskyddsinstitut visar att antalet klamydiafall fortsättar att minska. Under förra året smittades drygt 37 700 personer jämfört med 42 000 personer 2008.

Minskningen tros delvis kunna förklaras med ett diagnostiseringsproblem som gjorde att tidigare missade infektioner upptäcktes under 2007 och 2008 (och drev upp siffrorna till höga nivåer). Trenden ser nu ut att ha vänt.

– Utvecklingen verkar gå åt rätt håll och det ska bli mycket intressant att se vad som händer under 2010. Med ett målmedvetet preventivt arbete borde ytterligare minskningar vara möjliga, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.
Det är ännu inte helt klarlagt vad som åstadkommit minskningen, men en bidragande anledning är sannolikt det intensiva preventiva arbete som RFSU och andra bedrivit, till exempel i form av sexualupplysning i skolorna och kondomanvändningskampanjer.
Smittskyddsinstitutet lyfter också fram satsningar som centraliserad smittspårning, informationsinsatser och ökade möjligheter till provtagning.
Detta stämmer väl överens med de rekommendationer som görs i Socialstyrelsens handlingsplan mot klamydia där man understryker behovet av satsningar på bland annat skolans sex- och samlevnadsundervisning.
RFSU föreslår följande satsningar för att minska antalet klamydiainfektioner och andra sexuellt överförda sjukdomar samt oönskade graviditeter:
•Gör sex samlevnad till ett obligatoriskt ämne på lärarutbildningarna. Trots att ämnet varit obligatorisk i den svenska grundskolan sedan 1955 har bara några få procent av lärarna utbildning i sex och samlevnad.•Satsa på en stor kondomanvändningskampanj. De statliga satsningarna på preventionsarbetet har legat på exakt samma nivå sedan 1998.•Utveckla preventionsarbetet enligt de utvärderingar som gjorts, till exempel genom att satsa på samtalsmetoder.•Satsa på att få unga män att testa sig i större utsträckning.•Gör hormonella preventivmedel kostnadsfria för alla under 25 år. Detta påverkar sannolikt inte antalet överförda infektioner men kan minska antalet oönskade graviditeter. •Håll ungdomsmottagningarna öppna när ungdomarna är lediga.
– Vi hoppas att berörda politiker nu tar till sig detta och genomför de satsningar som behövs, säger Åsa Regnér.


För kontakt och mer information:
Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.


RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning bland annat genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy