Skip to main content

Internationell uppmaning till svenska EU-parlamentariker: Stå upp för kvinnors rätt till abort

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:53 CEST

Med anledning av att det nyvalda EU-parlamentet nu börjat arbeta skriver RFSU och sju andra ideella organisationer från olika länder i dag ett öppet brev till samtliga svenska EU-parlamentariker.


- Vi vill gratulera dem till att de blivit invalda i parlamentet och uppmana dem att arbeta för rätten till säkra och lagliga aborter samt andra sexuella och reproduktiva rättigheter i och utanför den europeiska gemenskapen, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.


Bristen på säkra och lagliga aborter är ett internationellt problem. Minst en halv miljon kvinnor världen över dör varje år därför att de inte haft tillgång till god mödrahälsovård, och ca 68 000 kvinnor avlider i sviterna av osäkra aborter.


- Abort kan inte längre betraktas som enbart en hälso- och sjukvårdsfråga inom EU. När ett land hindrar kvinnor och flickor från att själva fatta beslut om sina liv och sina kroppar strider det mot de mänskliga rättigheterna. Även om EU inte har, eller ens bör ha, en gemensam abortlagstiftning finns det flera olika sätt som parlamentariker kan arbeta med detta, säger Åsa Regnér.


Brevet är en internationell uppmaning till de svenska parlamentarikerna. Bristen på sexuella och reproduktiva rättigheter är skriande i många utvecklingsländer, men även inom EU är detta ett allvarligt problem. Polen, Irland och Malta är exempel på länder med repressiv lagstiftning som berövar kvinnor möjligheten att själva bestämma om och när de ska föda barn.


- Tillgången till säkra och lagliga aborter är en nyckel till kvinnors självbestämmande. Det är en viktig del av jämställdheten, rätten till hälsa och andra mänskliga rättigheter. Utan denna rättighet är kvinnor inte fullvärdiga medborgare. Detta kan bland annat ses i Polen där tusentals kvinnor drabbats av konsekvenserna av den orättvisa och skadliga abortlagstiftning som infördes 1993, säger Wanda Nowicka, chef för Federationen för Kvinnor och Familjeplanering (FEDERA) och ASTRA-Sekretariatet, Polen.


- EU-parlamentet måste ägna kvinnors reproduktiva hälsa större uppmärksamhet. Kvinnor i Europa behöver parlamentets stöd för att få tillgång till sina rättigheter. EU-parlamentet har inte råd att ignorera ett så viktigt problem och bidra till fortsatt tystnad och tabubeläggande av rätten till abort, säger Wanda Nowicka.


För kontakt och mer information:
Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.


RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.


Brev till samtliga svenska EU-parlamentariker:
Grattis till din plats i Europaparlamentet
Kvinnor och män i Europa och övriga världen sätter stor tilltro till de politiker som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och ställning i samhället. Som nyvald EU-parlamentariker hoppas vi att även du vill engagera dig i, och arbeta för, kvinnors rättigheter!


Vi är åtta organisationer som arbetar med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive rätten till säkra och lagliga aborter. WHO uppskattar att 68 000 kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter som utförts i länder med restriktiva abortlagar eller för att kvinnor inte har tillgång till säkra aborter där de är lagliga. Denna katastrof som påverkar kvinnor över hela världen måste få ett slut. Även om osäkra aborter leder till väldigt få dödsfall i Europa lever många kvinnor här i länder där det finns stora hinder för att få en säker abort.


Europarådet antog 2008 en resolution (Access to safe and legal abortion in Europe, Resolution 1607, 2008) som anger att endast kvinnan själv kan besluta om hon vill genomföra en abort eller inte, och att hon ska ha möjlighet att utöva denna rättighet. Vi vill att denna rättighet ska säkerställas i alla EU:s medlemsländer liksom i andra länder i världen. För det behöver vi din hjälp.


När ett land hindrar kvinnor och flickor att själva fatta beslut över sina liv och sina kroppar strider det mot deras mänskliga rättigheter. Vi uppmanar därför dig att i din roll som EU-parlamentariker engagera dig i denna angelägna fråga så att det blir ett slut på lidandet för tusentals kvinnor i Europa.


Trots att mycket som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom EU faller under medlemsländernas nationella lagstiftning är vi övertygade om att det är möjligt att driva frågorna i Europaparlamentet. Ett bra tillfälle att sätta sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på agendan i parlamentet är när kommissionärerna ska utses. När de ska intervjuas i parlamentet finns tillfälle att fråga dem hur de ser på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive abort. Det är viktigt för EU att alla kommissionärer, oavsett vilket område de ansvarar för, tar ställning för kvinnors rättigheter och jämställdhet.


Ett annat sätt att ta en aktiv roll i arbetet med att föra fram frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är att försöka få en plats i något av de strategiskt viktiga utskotten där dessa frågor kan behandlas. Framförallt vill vi uppmana dig att ha sexuella och reproduktiva rättigheter i åtanke när ordföranden till utskotten ska väljas eftersom denna person kommer att spela en stor roll i hur parlamentets agenda utformas under kommande år.


Vi ser fram emot att följa ditt arbete i Europaparlamentet och hjälper vid behov gärna till för att driva dessa frågor framåt. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller kommentarer.


Med vänliga hälsningar,


Åsa Regnér, Generalsekreterare RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning
Niall Behan, Director of the Irish Family Planning Association
Ann Furedi, Chief Executive, BPAS (formerly British Pregnancy Advisory Service)
Marie Pierre Martinet, Executive Director, Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF)
Wanda Nowicka, President Federation for Women and Family Planning (FEDERA) and ASTRA Secretariat, Poland
Isabel Serrano, President, the Spanish Federation of Family Planning Association (FPFE)
Christina Zampas, Senior Regional Manager and Legal Adviser for Europe, Center for Reproductive Rights
Jon O´Brien, President, Catholics for Choice

Kommentarer (1)

    Tja, det lär ju inte bli färre olagliga aborter när de som gör det på laglig väg lägger in det i ett register; en stor andel av de som gör abort gör det för att de inte vill ha barnet, och många av dessa gör det i hemlighet.

    Nu kan de inte det, tydligen.
    Hoppas det går upp ett ljus för de som kom med denna proposition när dödsantalet inom området självmord skjuter i höjden när tonårsflickor som av misstag blivit med barn inte kan göra abort eftersom de även då är rädda för att deras föräldrar skall få reda på det...

    - Mr Mogle - 2009-07-15 17:05 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy