Skip to main content

Internet ökar svenskarnas sexuella välbefinnande – 60 procent är positiva till att träffa en potentiell partner på nätet

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 20:29 CEST

Internet blir en allt större del i vår vardag, vi är ofta uppkopplade och tillgängliga. Nya siffror från RFSU visar nu att dessa flitiga aktiviteter på nätet har en positiv inverkan på våra liv, i alla fall när det kommer till vårt sexuella välbefinnande. Mer än varannan svensk har, under det senaste året, ägnat sig åt aktiviteter på internet som kan kopplas till sex och kärlek och var tredje av dem anser att deras välbefinnande har ökat tack vare detta.

Kådiskollen 2013 är en statistisk säkerställd undersökning från RFSU där 1079 personer i Sverige svarat på frågor om sina sexvanor. Resultatet visar att 53 procent har ägnat sig åt aktiviteter på internet under det senaste året som kan koppas till sex och kärlek och hela 34 procent av dem menar att dessa har ökat deras sexuella välbefinnande. Vad man gör på nätet är framför allt att titta på erotik och pornografi samt söka information om sex.

– Det är vanligt att media beskriver hur nätet påverkar negativt, därför är det intressant att också se att så pass många anser att deras aktiviteter på nätet faktiskt påverkar deras sexuella välbefinnande på ett positivt sätt. Internet har skapat nya möjligheter och allt fler vågar ge sig ut och upptäcka detta, säger Maria Bergström, sexualupplysare på RFSU.

Att dejta på internet är ett fenomen som blivit allt vanligare och mer accepterat under senare år och enligt Kådiskollen 2013 är hela sex av tio svenskar positiva till internet som ett verktyg för att hitta en potentiell partner. Var tredje person har redan tagit kontakt med någon via internet i detta syfte och bland 21-35 åringarna är andelen högst (40 procent). Att hitta en tillfällig sexuell kontakt över nätet är något som 13 procent av svenskarna gjort och här är andelen högst bland männen. Var femte man har tagit kontakt med någon på internet i syfte att hitta en sexpartner, bland kvinnorna är andelen sju procent.

Idag är det mycket enkelt och accepterat att träffa någon på nätet då det öppnar upp för många olika sätt att knyta kontakter på. När bekantskapskretsen lever parliv kan nätet vara en räddning, säger Maria Bergström.

Lättare att leva ut sexuella önskningar
Kådiskollen 2013 visar även att internet främjar möjligheter att leva ut ouppfyllda sexuella önskningar för svenskarna. Närmare var tredje person som ägnat sig åt sexuella aktiviteter på internet menar att nätet har ökat deras möjligheter att leva ut sina fantasier. 27 procent anger också att internet har förbättrat deras förutsättningar att finna en sexpartner.

– För många personer är en fantasi något som man gärna tänker på vid tillfällen men inte vill leva ut i verkligheten. Men sedan finns det de personer som har önskningar som de vill förverkliga men inte har möjlighet till. Då kan internet vara ett bra verktyg, säger Maria Bergström.Fler siffror ur Kådiskollen 2013:

·  31 procent av svenskarna ligger oskyddat.

·  35 procent av männen använder inte kondom vid sex eftersom det inte är lika skönt som utan.

·  Tre av tio män tar oftast initiativ till kondomanvändning.

·  17 procent av de kvinnor som inte är nöjda med sitt sexliv uppger att de sällan eller aldrig får orgasm. Motsvarande siffra bland männen är sju procent.

·  Sex av tio svenskar tycker att sex är viktigt för dem och varannan är nöjd med sitt sexliv.


Om Kådiskollen 2013:

Kådiskollen 2013 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2013. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 325 personer i undersökningen, varav 1 079 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.


För ytterligare information, pressbilder samt för att ta del av hela undersökningen, vänligen kontakta:

RFSU
Josefin Morge, pressansvarig

Tel: 070 – 552 00 81

E-post: josefin.morge@rfsu.se

RFSU AB
Elisabeth Gottfridsson, nordisk produktchef

Tel: 08 – 633 46 10
Mobil: 070 – 393 25 50

E-post: elisabeth.gottfridsson@rfsu.com

Fakta om RFSU:
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera