Skip to main content

Ny forskningsrapport om mödradödlighet: Två miljoner kan räddas – insatserna är kända, enkla och kostnadseffektiva

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 08:50 CET

 

I dag släpps en rapport från FN:s befolkningsfond UNFPA och den amerikanska forskningsorganisationen Guttmacher Institute som visar att en handfull grundläggande hälsovårdsinsatser skulle räcka för att rädda livet på över 400 000 kvinnor och 1,6 miljoner nyfödda barn varje år.

Rapporten är en kartläggning av mödra- och spädbarnsdödligheten. Den går också igenom vilka åtgärder som behövs, och hur mycket de kostar.

– Det är uppmuntrande att alla insatser är kända, väl prövade och i sammanhanget inte särskilt kostsamma. Det är svårt att förstå varför detta inte genomförts för länge sedan, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.
Rapporten visar att om världens länder valde att satsa 12,8 miljarder dollar extra om året på samordnade insatser för familjeplanering (bl a preventivmedel) och mödra-, förlossnings- och spädbarnsvård skulle…
•antalet oönskade graviditeter minska med mer än två tredjedelar, från 75 miljoner (2008) till 22 miljoner per år.•mödradödligheten minska med 70 procent från 550 000 döda till 160 000 per år.
•spädbarnsdödligheten minska med 44 procent, från 3,5 miljoner döda till 1,9miljoner per år.
•osäkra aborter skulle minska med 73 procent från 20 miljoner till 5,5 miljoner och antalet kvinnor som drabbas av allvarliga komplikationer från 8,5 miljoner till två miljoner.

Satsningarna skulle också medföra färre hiv-infektioner, frigjorde sjukvårdsresurser, ökade möjligheter för flickor och kvinnor att utbilda sig, bättre försörjningsmöjligheter och ekonomisk utveckling i de fattigaste länderna.

– Jag förstår att 12,8 miljarder dollar kan låta som mycket pengar. Utslaget på invånarna i OECD-länderna blir det dock mindre än 80 kr per person. Om Ryssland och Kina också skulle hjälpa till minskar insatsen till under 35 kronor per person, säger Åsa Regnér.
– När världens ledare för snart tio år sedan beslutade om FN:s millenniemål tog man på sig ansvaret att leva upp till de förändringar som listas i rapporten. Men bristen på ekonomiska satsningar har lett till att nästan obefintliga förbättringar, säger Åsa Regnér.
– Bristen på pengar till sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa gör läget akut för kvinnor i världen, säger Åsa Regnér.
Rapporten ”Adding It Up: The costs and benefits of invetsting in family planning and maternal and newborn health” kan laddas ner här:
http://www.guttmacher.org/pubs/AddingItUp2009.pdf

För kontakt och mer information:
Olle Castelius, pressekreterare RFSU: 070-552 00 81.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisatio-nen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera