Skip to main content

Nya äktenskapslagen ger präster rätt att diskriminera - RFSU: Ta ifrån kyrkan vigselrätten

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 17:32 CEST

I dag tog Sveriges riksdag det historiska beslutet att göra äktenskapslagstiftningen könsneutral. Det innebär att även samkönade par får rätt att ingå äktenskap vilket är ett stort och viktigt steg bort från ett samhälle där staten diskriminerar människor utifrån kön och sexuell läggning. RFSU välkomnar det.
- Sverige är i dag ett lite bättre land att leva i än det var i går. Men den nya lagen har också en baksida. Präster och andra religiösa vigselförrättare får nu rätt att i religionsfrihetens namn vägra viga vissa par. Självklart kommer det att handla om de samkönade, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.
Vigseln är en juridisk handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhället. Om man är gift eller inte spelar bland annat roll om man får barn, skiljer sig/separerar eller vid arv. Vigselförrättandet är därmed en myndighetsutövning som delegerats till enskilda präster och hela samfund.
- Det är mycket besvärande att myndighetsutövare i ett modernt samhälle som Sverige ska ges en lagstadgad rätt att diskriminera. RFSU har ett bättre förslag, säger Åsa Regnér.
RFSU vill att vigselrätten ska förbehållas personer som i sin yrkesutövning inte tillåts göra skillnad på människor. Vi kallar det för civilrättslig registrering, och i praktiken går det ut på att en myndighet, till exempel Skatteverket, sköter det juridiska vid ingåendet av äktenskap.
- Den som sedan vill ha en religiös ceremoni kan självklart ordna det efter eget huvud. Så går det till i många länder där religionen har större inflytande än i Sverige, säger Åsa Regnér.
RFSU stödjer dock inte Kristdemokraternas förslag att utreda civilrättslig registrering under förutsättning att ordet äktenskap stryks ur lagparagraferna.
Bortsett från att en utredning skulle försena frågan några år skulle det också befästa fortsatt diskriminering genom att beröva ordet all juridisk betydelse och bara lämna en religiös innebörd. På så sätt vill KD låta de religiösa grupperna kidnappa ordet äktenskap och låta det vara förbehållet heterosexuella par.
Men äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund. RFSU vill inte ha två olika begrepp för homosexuella och heterosexuella som vigts.
- Så här vill vi ha det: gifter sig gör man genom att civilrättsligt registrera ingåendet av ett äktenskap. Den här gången blev det inte så, men vi fortsätter att kämpa för ett samhälle befriat från diskriminering, säger Åsa Regnér.
För mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU. 070-552 00 81
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy