Skip to main content

Nya attacker på kvinnorna från Bushadministrationens USA

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:00 CEST

RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl är upprörd över nya attacker på kvinnors hälsa. UNFPA nekas pengar och de nyligen utlovade HIV-pengarna dras redan in.

Katarina Lindahl säger i ett uttalande:
- Det pågår ett krig mot kvinnor i världen. Det sker genom attacker mot kvinnors hälsa. George Bushs USA är ett av de länder som står bakom detta.

Bara under de senaste veckorna har nya attacker gjorts. Den 15 juli beslutade representanthuset att neka bidrag till FN:s befolkningsfond UNFPA för nästa budgetår. Skälet som uppges är att man anser att UNFPA stödjer förtryckande familjeplanering i Kina. Det är samma argument som användes för att stoppa 2003 års bidrag till UNFPA.
Detta trots att den delegation som Bush sände till Kina förra året tydligt avvisade sådana påståenden och istället förordade ett fortsatt stöd.

- UNFPA gör ett oerhört viktigt arbete. Det utlovade bidrag som USA nu nekar UNFPA betyder att organisationen förlorar en betydande del av sin finansiering till insatser mot AIDS, oönskade graviditeter, osäkra aborter, könsstympning av kvinnor, mödradödlighet samt skador i samband med förlossning, säger Katarina Lindahl.

Bush har nyligen fått en del publicitet kring sitt löfte att avsätta 15 miljarder dollar under 5 år för kampen mot AIDS. Detta beslut har vid närmare granskning visar sig ihåligt. Redan under det första året har beloppet reducerats med en miljard dollar. Dessutom är en stor del av de pengar som ska gå till preventiva insatser öronmärkta för att endast sprida budskapet om avhållsamhet från sex. Erfarenheter visar dock att projekt med en ensidig fokusering på enbart avhållsamhet blir verkningslösa..

- Det är tydligt att Bush administrationen sitter i knät på den amerikanska konservativa högern. Detta är nya oroande tecken på att Bush använder fattiga människors liv och hälsa för att vinna inrikespolitiska poänger. Bushs inrikespolitiska ambitioner betalas av människor i den fattiga världen, särskild av kvinnor och unga, säger Katarina Lindahl.

Vid frågor kontakta RFSU på tel 0705 52 00 81

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera