Skip to main content

OM SEXUALITET I SOCIALT ARBETE

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:50 CEST

- En konferens samarrangerad av RFSU, RFSL och Malmö högskola.

Plats: Malmö Högskola
Datum: 20 –21 oktober

I allt framgångsrikt socialt arbete är det viktigt att möta hela människan. Men inom det sociala arbetet osynliggörs människors sexualitet. De flesta som arbetar i den sociala sektorn saknar utbildning och kompetens för att möta frågor kring sexualitet. Därför har RFSU tillsammans med RFSL och Malmö högskola tagit initiativet till en konferens om sexualitet i socialt arbete.


RFSU:s generalsekreterare Katarina Lindahl:

– Många som jobbar inom socialtjänsten känner en osäkerhet inför att ta upp och samtala kring frågor som rör sexualitet. Istället för att ställa frågor till klienten så tystnar personalen. Tystnaden och osynliggörandet skadar klienten.

– Vi menar att sexualiteten är en resurs för individen och inte ett problem. Därför måste individen synliggöras som en sexuell varelse i mötet med samhällets behandlings- och resursinsatser. Och för att kunna möta människan som sexuell varelse behövs utbildning på universitets- och högskolenivå för personal inom den sociala sektorns alla verksamheter.

– Sexualiteten är en basal del i individens välbefinnande. En nödvändighet för att kunna uppleva sin identitet och sig själv som en helhet, säger Gunnel Brander psykoterapeut och specialist i klinisk sexologi, vid RFSU Malmö.

RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson:
- De som arbetar inom den sociala sektorn ska ha kunskap och kompetens om homosexuella, bisexuella och transpersoners (hbt). Det krävs för att hbt-personer och deras partners inte ska bemötas på ett felaktigt eller kränkande sätt.

- Idag är sexologi ett ämne som förbises i utbildningarna på socialhögskolan men även på gymnasienivån. Ett vanligt problem är att hbt-personer måste utbilda de personer man möter inom socialtjänsten istället för att få den hjälp som man söker.

- Sexualiteten är en del av människan och om den aspekten inte finns med i arbetet riskerar behandlingsinsatsen att bli sämre. Tar man med den i arbetet blir det mer trovärdigt och användbart för klienten, säger Tomas Wilkens-Johansson, kurator och sexolog på RFSL Rådgivningen Skåne.

Fullständigt program och information om konferensen hittar du på:

http://www.rfsu.se

Exempel på workshops/föreläsningar under konferensen:

Erfarenheter av samtal om sex i socialt arbete, med Cecilia Kjellgren socionom, fil dr i socialt arbete.

Att möta sexualitet i socialt arbete. Sven-Axel Månsson professor i socialt arbete.

Barns sexualitet, film av Thore Langfeldt, psykolog, Institutet för klinisk sexologi och terapi, Oslo.

Tal om sexualitet på ungdomshem, med Carolina Överlien, fil dr i Sociologi, högskolan Linköping, rörande tjejer omhändertagna enligt LVU på särskilt ungdomshem.

Sexualiteten utifrån ett helhetsperspektiv - attityder och professionalism. Lotta Löfgren Mårtensson socionom, fil.dr. i Socialt arbete, Socialhögskolan Göteborg.

Brunetter och Blondiner – om ungdom och sexualitet i det mångkulturella Sverige. Margareta Forsberg, socionom och fil dr i socialt arbete.

Att möta sexualiteten som en del av en helhet. Gisela Helmius fil dr i sociologi, leg barnmorska Uppsala.

Att arbeta med sexuella frågor och problem, Susanna Boman, socionom/leg psykoterapeut, RFSU kliniken Stockholm.

Sexualiteten som hälsofrämjande del i individens liv. Gunnel Brander Leg psykolog/psykoterapeut, Specialist i klinisk sexologi, RFSU Malmö och Thomas Vilkens Johansson, Socionom/psykoterapeut, Specialist i klinisk sexologi, RFSL-rådgivningen Skåne.

Sexualitet, makt och kontroll, av Elisabeth Nidsjö, Leg psykolog och Hans Knutagård, socionom, magister i socialt arbete, båda från RFSL-rådgivningen Skåne. Utifrån sin kartläggning av hedersrelaterat våld, riktat mot homo- och bisexuella ungdomar.

Att möta utvecklingsstördas sexualitet. Lotta Löfgren Mårtensson socionom, fil.dr. i socialt arbete, Institutionen för Socialt arbete, Göteborg.

Normativa konstruktioner av människors sexualitet och socialt arbete i praktiken. Niklas Eriksson socionom, forskare, Institutionen för Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Vid frågor kontakta:
RFSU:s pressekreterare Johanna Nyström på tel 0705 52 00 81. RFSL:s informatör Kristina Börjeson på tel 0706 60 32 40.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy