Skip to main content

RFSU uppmanar Svenska kyrkan att ta itu med sin homofobi

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:20 CET

-Tyvärr får vi konstatera att Svenska kyrkan inte vågade ta steget att
tillåta kyrkbröllop för homosexuella. Istället för reform, beslöt
kyrkomötet att utreda frågan ytterligare. Inom kyrkan är man uppenbarligen
inte beredd att sluta diskriminera homosexuella, säger RFSUs
generalsekreterare Katarina Lindahl.

-Homosexuella får vara medlemmar i Svenska kyrkan, betala medlemsavgift,
döpas själva och döpa sina barn, konfirmeras och begravas i kyrkan. Men
när det kommer till bröllop så är kyrkan inte beredd att stå upp för alla
människors lika värde. Varför är Svenska kyrkan så rädd för kärlek mellan
människor av samma kön? undrar Katarina Lindahl.

-Till följd av en utbredd homofobi utsätts homosexuella för
diskriminering, våld och terror i Sverige idag. Var fjärde öppet
homosexuell i Sverige har utsatts för misshandel eller förföljelse pga sin
sexuella läggning. Svenska kyrkan säger att de värnar alla människors lika
värde och är emot diskriminering, men samtidigt utesluter den systematiskt
en stor grupp människor från en av sina mest betydelsefulla ceremonier.
När kyrkan särbehandlar homosexuella bidrar den till det utanförskap som
gör homosexuella till en utsatt grupp i samhället. Genom att inte låta
homosexuella par gifta sig i kyrkan på samma villkor som heterosexuella,
utpekas homosexuella som ”annorlunda”. RFSU menar att det finns ett
samband mellan att institutioner och människor i samhällets finrum utpekar
en grupp som annorlunda, och att det skapas föreställningar om att det är
acceptabelt att den gruppen ställs utanför gemenskap eller till och med
utsätts för allvarligt våld, säger Katarina Lindahl.

-När 80% av svenska folket är med i Svenska kyrkan är kyrkans regler och
förehavanden inte en angelägenhet för en marginell grupp. Som organisation
är den ledande i frågor om etik, värderingar och livsval. Och som en sådan
organisation måste den också börja ta sitt ansvar för ALLAS lika värde.
Det är dags för Svenska kyrkan att göra upp med sin homofobi. Vi förväntar
oss att de börjar nu! avslutar Katarina Lindahl.

Vid frågor kontakta RFSUs pressekreterare Johanna Nyström på tel 08 692 07
65 eller 0705 52 00 81.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy