Skip to main content

RFSU: Vi välkomnar förslaget från regeringen att klassa fler övergrepp som våldtäkt

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 11:11 CET

-  Det krävs krafttag för att sätta stopp för sexuella övergrepp. Sexuella handlingar ska alltid ske i samtycke och de som utsätts för övergrepp ska kunna få upprättelse genom rättsväsendet. Men för att nå dit behöver vi bättre stöd till brottsoffer och bättre polisutredningar. Bättre utredningar leder rimligtvis till fler åtal och därmed fler fällande domar, säger RFSUs jurist Marielle Nakunzi.

RFSU menar också att attityder behöver förändras. Vi behöver bättre sexualundervisning, tydlighet kring respekt och öppna samtal om sexualitet och rätten att bestämma över sin kropp. Här har på senare tid skett många bra saker, som till exempel debatten kring ”Prata om det” och ”Våga anmäl”.

-  Attitydförändringar kan åstadkommas på olika sätt. En viktig del är att inom skolans sex och samlevnadsundervisning diskutera och reflektera över ömsesidighet, gränser och respekt för dessa. Frågan måste också lyftas ur fler perspektiv och på fler arenor. RFSU debatterar dagligen maskulinitet, respekt, attityder och rätten att bestämma över den egna kroppen med mål att vara, välja och njuta, säger Maria Andersson RFSUs generalsekreterare.

RFSUs centrala målsättningar är:

·  Att alla människor ska kunna uppleva sexuell integritet, självkänsla och välbefinnande i alla faser av livet, oavsett kön eller könsidentitet, sexualitet, ursprung, funktionalitet och sammanhang. Människors frihet att vara, välja och njuta begränsas dagligen, genom våldshandlingar och övergrepp.

·  Att en granskningskommission tillsätts med uppgift att granska de anmälningar som inte lett till åtal för att identifiera de problem som finns och åtgärda dessa.

·  Att säkerställa gott stöd till personer som har utsatts för sexuellt våld liksom deras anhöriga. Detta kräver kompetens hos personal och institutioner. På detta område finns stora regionala skillnader och skillnader mellan kön (mottagningar för män saknas i stor utsträckning).


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra männiksors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy