Skip to main content

Slidkransen äntligen översatt till flera språk

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:06 CET


Myten om mödomshinnan har gjort alldeles för stor skada under alldeles för många år. I våras släppte därför RFSU informationsskriften ”Slidkransen. Frågor och svar om myter kring mödom och oskuld”.
Skriften blev en succé och åtgången har varit strykande. Behovet av den svenska versionen var uppenbarligen stort, och efter många förfrågningar har vi nu också översatt den till arabiska, engelska och sydkurdiska.

– När vi introducerade ordet slidkrans fick jag ofta kommentaren ”Äntligen ett ord som förklarar hur det är”. Många frågade också: ”Varför har ni inte översatt skriften?” Nu har vi gjort det, säger Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU.

På arabiska heter alltså slidkrans: تاج{اكليل}المهبل،, På engelska blir det: vaginal corona. Och på sydkurdiska: ئهڵقهی زێ
(De arabiska och sydkurdiska orden kan eventuellt bli fel i mejlet, se i så fall bifogad pdf-fil).
– Efter kontakter med organisationer som arbetar med sexualitet, hälsa och rättigheter – och vänder sig till personer med utländsk bakgrund – valde vi att börja med dessa tre språk. Men målsättningen är att ge ut vår skrift även på andra språk, säger Åsa Regnér. Skriften innehåller information om hur det kvinnliga könet ser ut och vad slidkransen egentligen är. Den gör också upp med en mängd myter som omgärdar kvinnlig sexualitet och föreställningar om mödom och oskuld.

– Myterna om mödomshinnan har skapats för att kontrollera kvinnors frihet och sexualitet. Enda sättet att motarbeta detta är att sprida kunskap. Att nu översätta slidkransskriften till språk som talas av stora grupper i Sverige är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer detta även att leta sig utomlands, säger Alán Ali, ledamot av RFSU:s styrelse och verksamhetsansvarig för Elektra och Sharaf hjältar & hjältinnor i Malmö.
RFSU:s slidkransskrift är gratis och går att beställa här: http://rfsu.webshop.strd.se/

Skriften kan också laddas ner som pdf-fil här: På arabiska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Slidkrans_ARAB2009.pdf På engelska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Vaginal_corona2009.pdf På sydkurdiska: http://www.rfsu.se/upload/PDF-Material/Slidkrans_SORANI2009.pdf


För mer information: Olle Castelius, pressekreterare RFSU. 070-552 00 81.
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

Läs också Åsa Regners och Alán Alis debattartikel om behovet av kunskap kring det kvinnliga könet, och nödvändigheten att byta ut ordet mödomshinna, publicerad i dag på Svenska Dagbladets hemsida,
www.svd.se
:

Att få bestämma över sig själv och sin sexualitet är en mänsklig rättighet.

Men alldeles för ofta kränks människors rättigheter – ibland i hederns namn. I sina extrema former utgör detta ett hot mot individers liv.
Kunskap är en viktig del i kampen mot förtryck. Därför ger vi nu ut vår skrift ”Slidkransen – Frågor och svar om myter kring mödom och oskuld” även på engelska, arabiska och sydkurdiska, skriver RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér och Alán Ali, ledamot av RFSU:s styrelse och verksamhetsansvarig för Elektra och Sharaf hjältar & hjältinnor i Malmö.

Debatten om förtryck i hederns namn har varit ständigt aktuell de senaste åren. Diskussionerna har oftast handlat om ofrihet kopplad till sexualitet. En studie i Stockholm visar att så mycket som sju procent av alla femtonåriga flickor en eller flera gånger utsatts för kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld som de kopplar till hederstänkande. Många hbt-personer vittnar också om omfattande ofrihet, våld och förföljelse i hederns namn.

Det är många åtgärder som behövs för att komma tillrätta med detta: till exempel lagstiftning, bättre skydd för personer i riskzon och större samhällelig kompetens när det gäller kränkande och nedvärderande behandling i hederns namn.

RFSU tror dessutom att ökad kunskap hos alla kan hjälpa till att motverka förtryck kopplat till sexualitet. Kunskap om kroppen, känslor, relationer och alla människors rätt att själva bestämma över sin sexualitet.
RFSU försöker bidra till detta på olika sätt. Dels genom att informera om sexualitet i skolor och på andra platser, men också genom att medvetet påverka de värderingar som finns kring sexualitet. Ord är bärare av värderingar och det är viktigt att det finns bra ord att använda kring sexualitet.

För åtta år sedan lanserade vi därför ordet snippa som ny benämning på flickors kön. Avsaknaden av ett etablerat namn hade under många år bidragit till ett osynliggörande och skambeläggande av flickors kön och sexualitet och bäddat för en fortsatt ojämlikhet i relation till mäns och pojkars sexualitet.

I våras gjorde vi det igen, genom att införa ett nytt ord: slidkrans. Då var det kunskapsbrist, mytbildning och förtryck av kvinnor och kvinnors sexualitet som låg till grund för vårt beslut att försöka påverka det svenska språket. Vår metod var att ge ut skriften ”Slidkransen – Frågor och svar om myter kring mödom och oskuld” med information om hur kvinnors kön ser ut och fungerar.

Slidkransen är det som tidigare kallades för mödomshinna. Men mödomshinnan finns inte. Uppfattningen om att unga kvinnor har en hinna som spräcks vid penetrerande sex har levt vidare trots att vi länge haft kunskap om hur det kvinnliga könet egentligen ser ut. Föreställningar och myter om mödomshinnan hade alltför länge blockerat kvinnors och mäns kunskap om kroppen.

Detta illustreras mycket tydligt av att RFSU alltid fått mängder av frågor kring mödomshinnan och idéer om oskuld. Vissa av frågeställarna har bara velat veta, andra har varit djupt oroliga. En del har uppgivit att de levt med hedersrelaterade normer och begränsningar.

Allt detta kan inte kopplas till hedersproblematik, men många av dessa myter används för att kontrollera kvinnor och kvinnors sexualitet. Okunskap både hos flickorna och deras anhöriga och andra viktiga personer hjälper till att bevara och sprida dessa myter. Behovet av kunskap är stort.

Vår praktika om slidkransen har varit starkt efterfrågad. Fram tills nu har den bara funnits på svenska, men nu släpper vi den på andra språk. Vi börjar med översättningar till arabiska, engelska och sydkurdiska. Målsättningen är att fortsätta med ytterligare språk senare.
Självklart kommer detta inte lösa alla problem kopplade till föreställningar om kvinnlig oskuld, heder och renhet, men vi hoppas att den bidrar till ökad kunskap, färre fördomar och större frihet för alla att leva sina liv efter eget huvud. Skriften kan beställas gratis via RFSU:s materialbutik på nätet eller laddas ner som pdf-fil.

Vi hoppas därmed att det förlegade uttrycket mödomshinna ska gå ur tiden. Slidkransen har kommit för att stanna – nu på fler språk än enbart på svenska.

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU Alán Ali, ledamot av RFSU:s styrelse och verksamhetsansvarig för Elektra och Sharaf hjältar & hjältinnor i Malmö

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera