Skip to main content

Svagt barnperspektiv i utredning om värdgraviditet/surrogatmoderskap

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 14:29 CET

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet lämnade idag sina förslag hur på det ska bli lättare att bilda familj för personer som behöver hjälp med assisterad befruktning. RFSU välkomnar och gläds över att embryodonation nu förslås bli möjligt i Sverige, men är samtidigt mycket kritisk till att utredaren valt bort att öka rättssäkerheten för de barn som tillkommer genom värdgraviditet utomlands samt att inte reglera frågan i Sverige.

– Vi ser mycket positivt på att utredningen föreslår att embryodonation ska tillåtas i Sverige. Detta kommer att göra stor skillnad för ofrivilligt barnlösa som är i behov av donerade spermier och ägg och som idag måste resa utomlands för att köpa denna vård, säger RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Värderingar i samhället ändas över tid. Det visar sig inte minst synen på begreppet familj och hur vi bildar familj. Förändrade normer kräver nya regelverk. Att donera ägg var fram till 2003 inte tillåtet och IVF mötte tidigare starkt motstånd. Utredningen föreslår att embryodonation ska tillåtas i Sverige, något RFSU ser mycket glädjande på.

– RFSU är förvånad över att utredningen kommer till så svaga förslag vad gäller regleringen för barn som tillkommit genom värdgraviditet utomlands. Barns bästa kan aldrig vara att riskera att födas in i statslöshet. Idag riskerar dessa barn att hamna i ett mycket utsatt juridiskt läge och deras situation kommer inte att förbättras trots att utredaren särkilt hade i uppdrag att se över denna fråga, menar Kristina Ljungros.

– Tyvärr landade inte utredningen i att föreslå en reglering av värdgraviditet i Sverige. Det innebär att människor som fortsatt väljer att lösa frågan själva riskerar att hamna i ett utsatt läge då barnet, den som bär barnet och de tilltänka föräldrarna saknar juridiskt skydd. Till exempel om de tilltänkta föräldrarna plötsligt ångrar sig mitt i graviditeten, avslutar Kristina Ljungros.


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy