Skip to main content

Drygt tio miljoner ​fördelas till digitalisering av kulturarv

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2019 08:30 CET

Bilden tagen vid pensionat Esplanaden omkring 1923. Strandgatan 4, Östersund. Ur Stiftelsen Jamtlis samlingar. Jamtli är en av de 19 institutioner som fått bidrag för Kulturarvs-IT. Foto: Tobias Sundbäck (Ingen upphovsrätt).

Riksantikvarieämbetet fördelar nu drygt tio miljoner kronor till 19 museer runt om i Sverige för digitalisering av kulturarv. Bidraget till verksamheten Kulturarvs-IT ska användas till löner för arbetsledare för personer med funktionsnedsättning. Sammanlagt har 19 institutioner beviljats bidrag.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är numera väletablerat och används allra mest till digitalisering av museernas stora fotografiska samlingar. De personer som deltar i verksamheten gör en stor insats för tillgängliggörandet av museernas kulturhistoriska skatter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Färre ansökningar

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som har svårare att ta sig in i arbetslivet. I år har färre ansökningar inkommit. Blekinge läns museum, Västmanlands läns museum och Länsmuseet i Gävleborg har tidigare fått bidrag, men ingen ansökan har inkommit i år.

Om Kulturarvs-IT
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

Tabell över fördelning av bidrag till Kulturarvs-IT 2019

Kontakt: Sofia Kahl, handläggare, 08-5191 89 23, sofia.kahl@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 0708-83 80 27, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.