Skip to main content

Föreningsentusiast ny ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2017 18:16 CEST

Tillträdande styrelseordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård Lennart Froby med avgående ordförande Åke Truedsson.

Under fullmäktige den 25-26 mars valdes Lennart Froby till ny ordförande i styrelsen för Riksförbundet Svensk Trädgård. Lennart har under de senaste åren varit verksam i styrelsen som 1:e vice ordförande. Avgående är Åke Truedsson som avtackades efter åtta år på posten som styrelseordförande.

Lennart valdes in i styrelsen redan 2011, är utbildad socionom och har arbetat inom Österåkers kommun. Han har varit föreningsaktiv sedan tonåren och har en gedigen bakgrund i den gröna världen. 1998 var han med och startade Åkersberga Trädgårdssällskap. Där har han som ordförande i föreningen engagerat sig i visningsträdgården vid Länsmansgården och ”barnens trädgård – ett klassrum utomhus” som invigdes 2014 och ligger i anslutning till visningsträdgården.

I ett aktivt styrelseåtagande kombineras Lennarts självklara trädgårdsintresse med erfarenheter av föreningslivets möjligheter och utmaningar. Vi ser fram emot Lennarts fortsatta engagemang inom organisationen och i odlingsrelaterade frågor.

Själv säger Lennart Froby: 

- Vi måste ta ett större ansvar för och prioritera kunskapsöverföringen mellan generationerna. För mig är det självklart att vi skall ta tillvara på den kunskap som finns bland våra medlemmar och arbeta aktivt för en objektiv kunskapsförmedling över alla åldrar. På så vis kan Riksförbundet Svensk Trädgård bidra till en framtid där närodlat, giftfritt och ekologisk är en självklarhet för alla.

Riksförbundet Svensk Trädgård välkomnar Lennart Froby som ny ordförande efter Åke Truedsson. Inger Palmstierna blir vice ordförande. Till ny ledamot i styrelsen valdes Karina Brozinic från Skånska Trädgårdsföreningen. Styrelsen består idag av; Lennart Froby Åkersberga, Inger Palmstierna Landskrona, Jonathan Clark Vännäs, Therese Forsberg Umeå, Gunilla Berglund Krylbo, Ingrid Åkesson Eslöv, Tomas Lagerström Uppsala, Catharina Kihlström Lexén Göteborg, Karina Brozinic Malmö.

Om Svensk Trädgård:

Riksförbundet Svensk Trädgård är, med sina över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokala trädgårdsföreningar i hela landet, Sveriges största trädgårdsorganisation. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, mötesplats för trädgårdsintresserade och vars ändamål är att främja all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Organisationen sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare.

Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård, ger ut faktablad om ekologisk odling och är medarrangör för mässan Nordiska Trädgårdar i Stockholm genom Fritidsodlningens Riksorganisation, FOR.

För mer information kontakta Anna-Karin Fallheden kommunikatör på Riksförbundet Svensk Trädgård, på e-post anna-karin.fallheden@tradgard.org, och tel 08–792 23 45, 0703–66 23 45, Inger Ekrem förbundsdirektör på Riksförbundet Svensk Trädgård, på e-post inger.ekrem@tradgard.org, och tel 08-792 23 40, 073-682 85 89. Riksförbundet Svensk Trädgård www.tradgard.org, Åkersberga Trädgårdssällskap www.abts.se.

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön. Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.