Skip to main content

Hearing med miljöminister Karolina Skog om förbud mot kemiska växtskyddsmedel

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 19:22 CET

Förbud mot kemiska växtskyddsmedel på gång 2019. 
Vad händer vid ett förbud och vilka alternativa metoder kommer lyftas fram?

Regeringen kommer att föreslå ett förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Vad innebär detta i praktiken? Vilka hållbara alternativ finns idag och vad behövs?

FritidsOdlingens Riksorganisation har bjudit in till en hearing med miljöminister Karolina Skog, Hanna Friberg, forskare på SLU och Kompetenscentrum för Biologisk Bekämpning och FritidsOdlingens Riksorganisations sekreterare Ulf Nilsson AgrDr inriktning växtskydd på Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö, scen Botanisera kl 10.00 torsdag den 22 mars. 

”FritidsOdlingens Riksorganisation är positiv till förslaget men ser gärna att det åtföljs av en satsning på alternativa miljövänliga metoder.”

Moderator Ulrica Otterling ordförande FritidsOdlingens Riksorganisation.


Kontakt:

Ulrica Otterling
ulrica.otterling@for.se

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Bifogade filer

PDF-dokument